Se til venstre – ikke til Venstre!

Det vil utgjøre en forskjell om Arbeiderpartiet søker støtte hos Venstre eller hos venstresiden.

Publisert Publisert

USOSIALT: Om noen synes bompenger er en usosial skatt, så kan jeg forsikre dem om at det er enda verre å ta fra pengesekken som i dag går til helse og skole, skriver Sofie Marhaug (Rødt). Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Sofie Marhaug
    Listetopp og gruppeleder for Rødt
  1. Leserne mener

La meg trekke frem ett eksempel: Venstres forslag om å sette investeringer i skole og helse opp mot investeringer i Bybanen.

Partiet går til valg på å «åpne for å bruke lokale finansieringsmidler for å bygge Bybanen, i tillegg til bompenger og statlige midler». I praksis innebærer dette at noen av pengene som i dag er forbeholdt større investeringer i skolebygg og sykehjem, i stedet kan gå til bybaneutbygging.

Venstres tilnærming er uklok og defensiv. Det vi trenger nå er et vestlandsopprør for bane – ikke å fortelle regjeringen at Bergen er villig til å bruke av allerede sårt trengte midler. Det er som å si «slapp av, vi klarer oss, bygg på Østlandet!», snarere enn å kreve at en større del av skattepengene staten disponerer går til langsiktige, klimavennlige prosjekter her på Vestlandet.

Det er nemlig ingen grunn til å slappe av. Det er helt riktig at det haster å bli kvitt fossildrevet privatbilisme og heller bygge en fremtidsrettet bane. Hvis vi skal få dette til, er vi for det første avhengig av en forutsigbar finansieringsmodell. For det andre trengs det entusiasme og oppslutning om tiltakene politikerne iverksetter.

Statlig finansiering – altså over skatteseddelen, der de som har stor formue og inntekt betaler mest – er både en effektiv og rettferdig modell som har stor legitimitet i befolkningen. Ifølge OECDs rapport fra 2018 ønsker nærmere 70 prosent av nordmenn å skatte de rike hardere med den hensikt å støtte opp under de fattige.

Å bruke av de knappe, lokale midlene som i dag går til å betale for felles velferd, er derimot en oppskrift på å gjøre Bybanen upopulær.

Dette er egentlig et kunststykke, all den tid veldig, veldig mange uroer seg over den katastrofale klimatrusselen vi står overfor. Svært mange ønsker å gjøre mer for både klima og miljø, men forslag som går på bekostning av helt grunnleggende velferdsbehov, er ikke veien å gå. En slik politikk bidrar kun til å kvele folks klimaengasjement.

Les også

BTs Frode Bjerkestrand: – Det er synd om høstens valg torpederer Bryggen-planene

Om noen synes bompenger er en usosial skatt, så kan jeg forsikre dem om at det er enda verre å ta fra pengesekken som i dag går til helse og skole.

For å ta det siste først: Er det noen som husker skoleforfallet Bergen kommune har slitt med de siste ti årene? Vel, slitasjen kom ikke av seg selv. Nettopp fordi det ikke ble brukt nok penger på skolebygg fikk vi et etterslep som gikk på bekostning av helsen til både barn og ansatte i bergensskolen. Kommunen sliter fortsatt med å ta forfallet igjen.

Heller ikke innenfor helse og sosial er det overflod av investeringsmidler. Selv om det er vanskelig å anslå et nøyaktig tall for hvor mange sykehjemsplasser vi trenger i fremtiden, er det liten tvil om at vi trenger flere enn i dag. Særlig behovet for langtidsplasser er stort.

Dessuten er boliger til utviklingshemmede allerede forsinket. Så mange som 109 personer venter på å få tildelt tilrettelagt bolig.

Jeg er ikke overrasket over at Venstre har en annen politikk enn Rødt på disse områdene. I motsetning til oss er de verken opptatt av å skatte de rikeste hardere eller av å utvide de kommunale velferdsordningene. Det er helt greit.

Men Rødt forventer mer av Arbeiderpartiet. Etter valget bør Valhammer se til venstre – og ikke til Venstre.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg