Bergenspolitikken var sykere før

Det blir ikke mer demokratisk av å fjerne parlamentarismen.

Publisert: Publisert:

UENIG: Å fjerne parlamentarismen til fordel for formannskapsmodellen vil gi mindre demokrati, mener Henning Warloe Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Henning Warloe
Bystyrerepresentant (H)

Min mangeårige og gode kollega i Bergen bystyre, Torstein Dahle (R), har i BT 29/10 argumentert for at bergenspolitikken har blitt syk av parlamentarismen. Dette begrunner han med at partiene ofrer sine politiske standpunkter for posisjoner og byrådsmakt.

Torstein Dahle og Rødt vil avskaffe byparlamentarismen vi har hatt i Bergen siden år 2000. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Partiene som går inn i byråd må nødvendigvis ofre noen av sine hjertesaker, for å få gjennomslag for de sakene som betyr aller mest for dem. Til gjengjeld vil et byråd med flertall bak seg kunne gjennomføre de sakene de har blitt enige om.

Les også

Morten Myksvoll: - Bypolitikken er sjuk, men det er ikkje parlamentarismens feil.

I 1884 ble parlamentarismen knesatt som styringsform i Norge. Dette feires fortsatt som en svært viktig demokratisk reform. Parlamentarismen innebærer at administrasjonens øverste ledelse, regjeringen, må ha støtte i et flertall i det folkevalgte organet (parlamentet) og ikke hos en konge.

At det samme styringsprinsippet skulle være «sykt» på kommunenivå, slik Torstein Dahle hevder, er vanskelig å forstå. For hvordan er formannskapsmodellen, som Dahle og Rødt vil ha, egentlig?

Formannskapsmodellen er en styringsform som Bergen kommune hadde frem til årtusenskiftet. Da fikk vi en modell med et byråd (byregjering) slik Oslo allerede hadde hatt i 15 år. Formannskapsmodellen har lang tradisjon i norske kommuner, og det er kanskje det beste man kan si om den. For særlig demokratisk er den ikke.

Riktignok er det de folkevalgte som har det siste ord og gjør de endelige vedtak, i hvert fall i de store sakene. Men det er en ansatt rådmann (som nå skal hete kommunedirektør) som har klart mest makt.

Denne personen har nemlig den øverste myndigheten over alle kommunens ansatte, og er den som bestemmer innholdet i de sakene de folkevalgte får til avgjørelse.

Les også

Dette skal til for å kaste Roger Valhammer

Så når Torstein Dahle i sitt innlegg i BT oppfordrer til at «det folkevalgte bystyret må ta makten tilbake!» så oppfordrer han egentlig oss folkevalgte til å avgi makt og innflytelse til en ansatt superdirektør som skal være sjef for kommunens 18.000 ansatte. Den makten som i dag ligger i byrådet vil ikke gå tilbake til bystyret, men til en ansatt direktør.

Det brukes ofte som et argument mot byrådsmodellen at byrådene ikke må være folkevalgte. Det er helt riktig. Men det gjelder jo også for kommunedirektøren.

En byråd kan dessuten avsettes på dagen hvis et flertall i bystyret ønsker det, mens kommunedirektøren blir sittende. Er det virkelig mer demokratisk?

Vi er etter hvert noen som har erfaring med å være byråder i Bergen. Vi vet at vi hadde stor innflytelse på retning og enkeltavgjørelser i bypolitikken som var preget av vårt politiske ståsted og overbevisning.

Beslutningene vi tok måtte være forankret i et politisk flertall i bystyret. Hvis de ikke var det, ville vi få trøbbel. Å fjerne disse beslutningene fra politisk oppnevnte byråder og overlate dem til en ansatt kommunedirektør virker i mitt hode helt fjernt.

Det blir verken et friskere eller mer demokratisk lokaldemokrati av å gjøre det!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg