Olav Kyrres gate bør ikke bli gågate nå

Alt tyder på at å stenge gaten for kollektivtrafikk vil svekke sentrumshandelen.

Publisert: Publisert:

LIVSNERVE: Før man vurderer å kutte sentrums livsnerve, må man vurdere konsekvensene for næringslivet, skriver Steinar Kristoffersen. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Debattinnlegg

Steinar Kristoffersen
Daglig leder, Bergen Sentrum

Som mange andre drømmer jeg om et bilfritt sentrum. Det vil hele regionen ha godt av. Men, først når vi har utviklet en mye mindre transportavhengig by.

Det hjelper verken byen eller klimaet å redusere tilgjengeligheten til sentrum. Tvert om. Det vil forsterke ulempene hele regionen har, og føre til at enda flere må velge seg bilavhengige liv utenfor sentrum.

Jo mer sentrum isoleres, jo mer øker regionens transportbehov, og jo mer øker faren for at byen og det du elsker ved den kan smuldre opp.

Les også

Ap-profil vil gjøre Olav Kyrres gate til gågate

Det hjelper heller ikke å lage flere «byer» utenfor sentrum i håp om at folk skal pendle mindre. Tvert om. Det motsatte skjer. Det øker transportbehovet. I tillegg får de bilbaserte kjøpesentrene styrket sine muligheter enda mer for å svekke grunnen til at de fleste av oss kan og vil bo i vår del av landet: Bergen by.

I sin tur fører redusert tilgjengelighet til sentrum til at næringslivet blir stadig mer avhengig av masseturisme. Dette fører igjen til at tilbudet i det som kunne vært en perle av en gamleby stadig blir mer ensformig og turistifisert.

Steinar Kristoffersen Foto: Geir Martin Strande

Ingen trenger en utilgjengelig by. Aller minst klimaet og kloden. Utilgjengelighet til sentrum gjør hele regionen mindre attraktiv, mindre motstandsdyktig og mindre bærekraftig enn den kunne ha vært.

Det næringslivet i sentrum trenger aller mest, er mange flere boliger i det sentrale Bergen, for at så mange mennesker som mulig skal kunne få ha sine daglige gjøremål i gangavstand til hverandre.

I tillegg må folk som ikke kan eller vil bo i sentrum kunne komme seg så enkelt som mulig, helst helt frem, til dit man skal i sentrum.

Så, altså. Skal vi få redusert innbyggernes og næringslivets transportbehov, slik at vi etter hvert kan stenge større deler av sentrum for unødvendig trafikk, må vi først etablere mange flere boliger, arbeidsplasser og andre tilbud i gangavstand til sentrum.

Vi må gi så mange mennesker som mulig valget om å kunne bo og leve så tett som mulig til den historiske sentrumskjernen. Det kan aldri bli nok boliger i sentrum. Derfor bør heller ikke BOBs forslag om en ny bydel i en del av Store Lungegårdsvann avfeies sånn uten videre.

Jeg ønsker også at Olav Kyrres gate skal bli gågate. Men først når vi har lagt til rette for at mange nok mennesker kan gjøre sentrum selvforsynt med kunder. Da slipper vi også å risikere at byen må holdes kunstig i live med offentlige midler for at den ikke skal forslummes.

Les også

Henry Berg (Ap): La Olav Kyrres gate bli gågate

Før man vurderer å kutte sentrums livsnerve, vil jeg uansett anbefale at man tar med i vurderingen hvordan dette vil påvirke næringslivet og arbeidsplassene i sentrumskjernen.

Dette har Bergen Sentrum AS erfaringer og tallmateriale for. Vår ferskeste rapport viser at handelen i sentrum ble redusert med 2,2 prosent fra 1. halvår 2018 til 1. halvår 2019. I samme periode hadde Bergen Storsenter økning på 5,3 prosent.

Til BA sa senterdirektør Odd Rune Bjørge tidligere i år: «Bussomleggingen er en gave. Bergen Storsenter har stor trafikk i utgangspunktet, så 20 prosent økning er veldig gledelig». Dette stemmer også med erfaringene fra forrige gang Olav Kyrres gate ble stengt, under Sykkel-VM.

Alt tyder altså på at å stenge Olav Kyrres gate for kollektivtrafikk, vil svekke sentrumshandelen kraftig. Ettersom det står i den nye byrådsplattformen at «vi vil stimulere til økt sentrumshandel», antar vi derfor at forslaget vil bli lagt dødt.

Å kutte av sentrums livsnerve er det stort sett bare kjøpesentrene utenfor dette området som vil ha godt av.

Hovedpoenget mitt er å oppfordre til at beslutninger i større grad kan fattes basert på fakta og kunnskap. I hvert fall før man så skråsikkert går ut og mener noe om ting som påvirker noe av det aller mest verdifulle vi har for at vi skal kunne og ville bo og leve i vår del av landet: Bergen sentrum.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg