Vi er her for dere

Vi er ikke lærere for oss selv, men for dere.

Publisert: Publisert:

TA AVSTAND: Ungdom bør aktivt like eller avfølge innlegg og kontoer på sosiale medier etter hvilke verdier som fremkommer der, mener ungdomskolelærer Marianne Støle-Nilsen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Marianne Støle-Nilsen
Ungdomsskolelektor og seniorrådgiver i Sex og Politikk

Nylig var jeg del av publikum på Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press sin debatt i forbindelse med utdelingen av årets Gull-Barbie. Gull-Barbien deles ut til den reklame- og medieaktøren som er best til å få ungdom til å føle seg verst, og ungdommen selv stemmer frem «vinneren». I debatten deltok blant annet BTs Frode Bjerkestrand og Ulrikke Falch fra serien «Skam».

Ungdom utsettes for press fra alle kanter som kan føre til dårlig selvbilde, spiseforstyrrelser og psykiske problemer. Det kom spørsmål fra salen om hvordan man kan føle seg bra når andre trykker deg ned, og andre påpekte at de ikke hadde fått noen veiledning eller informasjon om tematikken i skolen. Dette er ett av mange samfunnsproblem som angår skolen.

Les også

Generasjon perfekt

Jeg er ungdomsskolelærer og opptatt av at ungdom skal føle seg bra. Derfor har jeg fulgt godt med på saker, forskning og debatter om temaene psykisk helse, kjønnsroller, kroppspress, seksualisering og medier. Det jeg syns altfor ofte blir glemt i debatten er to ting:

1. Ungdom har ikke et naturlig filter for å skille ut dårlig påvirkning fra media. Dette må læres. Mange ungdommer vil påstå at ingenting påvirker dem når de blir spurt. At de velger helt selv hva de gjør og hvordan de ser ut, selv om de alle kler seg likt og styler håret på samme måte. Skolen har en rolle her, og med opplæring i kritisk tekning vil ungdommene enklere kunne skille mellom sant og usant, og sunt og usunt.

2. Ungdom er en attraktiv gruppe for reklame og media, og media argumenterer ofte med at de bare gir folket det de vil ha. Da kan ungdom sende et tydelig budskap om hva de faktisk ønsker. Ved boikott og å si fra til aktørene og omverden kan de protestere mot reklamer, TV-serier, magasiner, sanger, musikkvideoer, blogger og annet som prakker på dem skjønnhetsidealer og seksualisering som skaper usunt press.

Les også

Presset ødelegger meg

De kan velge medieaktører som promoterer sunne idealer og som aksepterer oss alle som mennesker, uavhengig av kjønn, kroppsform, opprinnelse, livssyn eller seksuell orientering. De kan aktivt like eller avfølge innlegg og kontoer på sosiale medier etter hvilke verdier som fremkommer der. De kan si fra til menneskene de har rundt seg om hva som er greit og ikke. De kan sørge for å gi komplimenter til hverandre og snakke både hverandre og seg selv opp.

Det finnes også en annen, viktig måte ungdommer kan bruke stemmen: De kan si til oss lærere hva de ønsker å lære om. Fortelle oss hvis de trenger å lære mer om, hvordan de kan stå opp mot usunne idealer og press. Fortelle oss hva som opptar dem.

Vi er ikke lærere for oss selv, men for dere, ungdommen. Vi skal undervise etter læreplaner med kompetansemål innen ulike fag, men vi har også et mål om å se og utvikle dere som hele mennesker. Dere har krav på elevmedvirkning i skolen og det er vår plikt å lytte. La oss jobbe sammen for å kreve retten til å være god nok slik vi er, og si fra at vi ikke godtar å bli fortalt noe annet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg