Mange somaliske foreldre føler seg maktesløse

Jeg lurer på hva slags foreldre som tillater at barna deres blir mishandlet på en slik koranskole.

Publisert Publisert

MAKTESLØSE: Ikke alle somaliske foreldre klarer å omstille seg, og mange føler seg maktesløse. Det største problemet er at barna føler at de kan mer om systemet enn foreldrene, og de truer dem – for eksempel med barnevernet, skriver Abdullahi Ibrahim. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Abdullahi Ibrahim
    Lærer i Bergen
  1. Leserne mener

Sist uke kunne man lese på NRK at flere norsksomaliske ungdommer ble sendt til Somalia for å bli plassert i såkalte koranskoler. Det er grusomt, og det er ikke til å tro. Dette høres mer ut som et trist teaterstykke enn virkelighet.

Jeg lurer på hva slags foreldre som tillater at barna deres blir mishandlet slik, og hva slags lærer som oppfører seg slik overfor barn? Jeg er opprørt, sint og lei meg. Barn skal ikke oppleve mishandling. Jeg lurer også på om dette er en ekte koranskole. Vi vet at i noen koranskoler praktiseres fysisk avstraffelse, men jeg har aldri hørt om slike avstraffelser som kom frem i NRK-saken.

Uansett, jeg håper virkelig at foreldrene til disse ungdommene ikke mente eller hadde til hensikt å skade sine barn. Og jeg tror og håper at det ikke finnes mange slike foreldre.

Men det er viktig å finne ut hva som får foreldre til å gjøre slike ting, hvorfor de sender barn og unge til Somalia og risikerer deres trygghet og fremtid. Realiteten er at Somalia i dag ikke er trygt verken for barn eller voksne.

Det er viktig å huske at dette ikke gjenspeiler den somaliske majoriteten i Norge. Somaliske foreldre er som alle andre foreldre, de vil det beste for sine barn. I de fleste tilfeller reiser dessuten en av foreldre med barnet – de sender det ikke til Somalia alene.

Les også

Forsker: Innvandrere får «barnehagesjokk» i Norge

Vi somaliere kommer fra en kultur hvor hele samfunnet er med på å oppdra barn, og barna er det aller viktigste i det somaliske samfunn. Barn skal være lovlydige, lydhøre og respektfulle overfor foreldre og andre, særlig eldre.

Dette kan høres rart ut for den som ikke kjenner til kulturen. Men jeg kan forsikre om at dette ikke er vondt ment, men et ønske om å få et barn som kan være til nytte for foreldrene etter hvert som de vokser til. Årsaken er at familie er det eneste sikkerhetsnettet somaliere har, på linje med at det er staten som er sikkerhetsnettet for de svake, eldre og syke i Norge. Barn ses på som en livsforsikring. Det er barna som skal ta vare på foreldrene den dagen de ikke klarer seg selv.

Så kommer vi til Norge hvor kulturen er annerledes, hvor barn har ganske mye frihet til å kunne uttrykke sine meninger. Oppdragelsesmetoden er annerledes, og det finnes statlig barnevern som kan overta omsorgen til barn hvis foreldrene svikter og ikke lever etter lover og regler.

Men tross alt er det mange somaliske foreldre som klarer å omstille seg og prøver å finne gode alternativer. En mor sa til meg at «ingen foreldre smiler når de slår barnet sitt, men dette er den eneste måten de kjenner til for å få disiplinert barnet. Når de får et annet alternativ, vil de slutte med å slå ungene sine».

Les også

Norsk nok nå?

Problemet er at ikke alle klarer å omstille seg, og mange somaliske foreldre (og fra andre kulturer) føler seg maktesløse. Det største problemet er at barn føler at de kan mer om systemet enn foreldre, og de truer foreldrene, for eksempel med barnevernet. Da oppstår det et dilemma. Foreldrene tenker: Skal jeg sette hardt mot hardt og kanskje miste barnet, eller skal jeg gi fra meg makten og statusen og heller beholde «et vanskelig barn».

Det veldig tungt å svelge for mange foreldre at barnet ikke adlyder dem, og noen velger å «redde» barnet ved å sende det til Somalia. Hensikten er ikke å påføre barnet skade, men målet er moralsk gjenreisning. Foreldrene håper at de oppnår dette når barnet lærer seg den somaliske kulturen og språket.

Jeg mener ikke at dette er en unnskyldning for at barn blir sendt til utlandet og blir mishandlet, men vi må være realistiske og prøve å finne gode løsninger.

Norske myndigheter sier at de vil komme med motreaksjoner. Jeg mener det er svært viktig å vise at man ikke tolererer slik mishandling av barn og unge. Jeg vet ikke hva slags tiltak myndighetene vil komme med, men jeg vil understreke viktigheten av forebyggende arbeid.

Innvandrerbarns livssjanser: Småsøsken vil gjøre det best

Jeg har ingen problemer med å forstå hvis norske myndigheter klart og tydelig sier at det ikke er lov å sende barn til Somalia. Men det kan bli problematisk dersom man ikke setter inn gode nok tiltak som virkelig kan løse problemene. Jeg frykter at mange foreldre ikke tør å utøve foreldreansvar fordi de frykter at de kan miste barna. Det kan føre til at noen unge slutter seg til kriminelle miljøer.

Selvtilliten må bygges opp hos foreldrene, og de må få redskaper som de kan bruke i barneoppdragelsen. Ingen foreldre ønsker at deres ungdommer blir kriminelle.

Jeg jobber veldig tett med somaliske foreldre, og jeg kan si at de er helter fordi de strever for å kunne gi sine barn en god oppdragelse og gode oppvekstvilkår. Men de trenger støtte og ros. Samtidig skal man ta dem som mishandler eller begår andre ugjerninger mot barn og unge.

Jeg mener at foreldrene trenger mer kompetanse, og det må bygges tillit mellom systemet og foreldrene. Mye bra arbeid er gjort allerede, og resultatene viser at det gir uttelling hvis man jobber målrettet. Vi somaliere kan spille en viktig rolle her. Erfaringer viser at vår deltakelse gir gode resultater.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg