Sondre Hansmark Persen (V) gjør det enkelt for seg når han i BT slår fast at pensjonister har det altfor godt. Pensjonister er ingen homogen gruppe. Deres økonomi varierer betydelig med alder, kjønn og tidligere arbeidstilknytning. Obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. Mange av dagens pensjonister har derfor kun folketrygden å leve av.

Gjennomsnittspensjonen fra folketrygden er på 230.000 kroner, og for kvinner omtrent 200.000. Enslige minstepensjonister er fremdeles overrepresentert på fattigdomsstatistikken. De siste tre årene har trygdeoppgjøret gitt pensjonistene tapt kjøpekraft. Er dette å ha det altfor godt?

Direkte smakløst blir det når han setter svake grupper opp mot hverandre og antyder at barnefattigdom kunne vært unngått om pensjonistene fikk mindre. Vi godtar ikke premisset om at velferdskampen står mellom ung og gammel. Blant begge grupper finnes det fattige. Statsbudsjettet er på om lag 1200 milliarder kroner. Hvis regjeringen ønsker å bekjempe fattigdom, er det nok av steder å hente midlene fra, både til unge og gamle.