Ut av syne, ut av sinn-taktikk

Det vi dumper i sjøen kommer tilbake til oss om det er på matfatet eller i mangel på liv i områdene vi dumper avfall.

Publisert:

Det innvilgede utsleppsløyvet for deponering av gruveavfall i Førdefjorden må vurderes på nytt, skriver Reidar Staalelsen. Foto: Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

Reidar Staalesen
Leder i Bergenhus Arbeiderparti

I helgen som var ble det avholdt årsmøte for Hordaland Arbeiderparti. Førdefjordsaken og sjødeponier har engasjert mange, for oss ble helgen spesielt gledelig.

Jeg var selv delegat på møtet, og et forslag jeg la frem i årsmøtet til Ap i Bergen, ble nå foreslått i Hordaland sitt årsmøte. Forslaget handler om alternativer for utnyttelse av gruveavfall, og at vi ikke kan tillate at avgangsmassene deponeres i sjø.

Les også

Et godkjent deponi opprører meg

På årsmøtet ble det enstemmig vedtatt at det må greies ut hvilke muligheter som finnes for masser fra gruvedrift som i større grad kan utnyttes til andre formål og at fremtidige søknader om å deponere gruveavfall i sjø ikke blir innvilget. Det innvilgede utsleppsløyvet for deponering av gruveavfall i Førdefjorden må vurderes på nytt. Sogn og Fjordane Ap fattet nylig et lignende vedtak.

Med disse vedtakene liggende, håper jeg at en ny vurdering angående Førdefjorden vil resultere i at man beholder en levende fjord og ikke bruker en ”ut av syne, ut av sinn”-tatikk. Det vi dumper i sjøen kommer tilbake til oss om det er på matfatet eller i mangel på liv i områdene vi dumper avfall.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg