• AUTISME: Vi håper at barn med autisme i fremtiden vil få et like godt tilbud i skolene i Bergen som i barnehagene, skriver innsenderne. FOTO: Sharomka / Shutterstock

Bedre hverdag med riktig hjelp

Barn med autisme trenger like god oppfølging i skolene som i barnehagene. Derfor bør tilbudet i Bergen styrkes.