Norge støtter Mosuls kvinner

Utenriksdepartementet svarer Rafto-stiftelsen.

Publisert: Publisert:

BESKYTTES: Vi har også understreket overfor irakiske myndigheter at kvinner, som har vært ofre for seksualisert vold under ISIL, må beskyttes mot represalier når byen frigjøres. Bildet viser irakiske flyktninger fra Mosul. Foto: Khalid Mohammed / TT / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Marit Berger Røsland
statssekretær Utenriksdepartementet

I et innlegg i BT 21. februar ber Jostein Kobbeltvedt i Raftostiftelsen norske myndigheter gjøre mer for å beskytte kvinnene i Mosul også etter frigjøringen.

Regjeringen er opptatt av å hjelpe disse kvinnene. I to og et halvt år har de levd under ISILs brutale terrorvelde. Nå har irakiske styrker, med bistand fra den internasjonale koalisjonen mot ISIL, frigjort Øst-Mosul, men i Vest-Mosul blir sivilbefolkningen fortsatt utsatt for grusomme overgrep. Vi har en plikt og et moralsk ansvar for å bekjempe ekstremister og beskytte deres ofre.

Det internasjonale samfunnet arbeider målrettet for at irakiske sikkerhetsstyrker skal følge internasjonal humanitærrett under frigjøringen av Mosul. Norge har vektlagt internasjonal humanitærrett i opplæringen av sikkerhetsstyrker i Nord-Irak.

Vi har også understreket overfor irakiske myndigheter viktigheten av at kvinner, som har vært ofre for seksualisert vold under ISILs styre, må beskyttes mot represalier når byen frigjøres. Dette budskapet vil vi gjenta.

Norge har i flere år støttet prosjekter drevet av lokale kvinneorganisasjoner i Irak. Organisasjonene driver både støttesentre for voldsutsatte kvinner og langsiktig pådriverarbeid overfor landets myndigheter. Vi støtter blant annet Raftopris-vinner Yanar Mohammeds arbeid for kvinner rammet av konflikt i Irak.

Les også

Rafto: For Mosuls kvinner kan vondt bli verre

Det er viktig å sørge for at helsetjenestene til ofre for kjønnsbasert og seksuell vold i Irak bygges ut, slik at alle utsatte får profesjonell hjelp uavhengig av hvem som er overgriper. Norge støtter flere FN-organisasjoners arbeid med dette, og deler av støtten er rettet mot dem som har flyktet fra Mosul. I fjor ga vi over 50 millioner kroner til organisasjoner som arbeider med ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold i Irak og Syria. Kjønnsperspektivet står sentralt i regjeringens arbeid mot terrorisme og voldelig ekstremisme, og vi har vært en pådriver for å få dette satt på den internasjonale dagsordenen.

Det vil fortsatt være utfordringer når ISIL er drevet ut av Mosul, og ingen kan garantere at overgrep ikke vil skje. Regjeringen vil fortsette å bidra til at irakiske kvinner får et bedre liv. Derfor vil vi øke vår støtte til reproduktiv helse og tiltak for ofre for seksuell og kjønnsbasert vold i Irak i 2017. Vi vil også øke støtten til stabiliserende tiltak i områder som blir frigjort fra ISIL.

Men vi må ikke miste perspektivene av syne. Situasjonen for sivilbefolkningen i Mosul vil bli bedre, ikke verre, når ISIL er drevet ut.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg