• FØREGANGSLAND: Noreg som havnasjon bør vere eit føregangsland med folk og investorar med leiande «leseferdigheiter» når det gjeld økosystema i havet, meiner Dorothy J. Dankel. FOTO: Silje Katrine Robinson

Kan framtida bli blå?

Om framtida er blå er vi naudt til å tenke ungt og grønt.