• ULIKHET: Større inntektsforskjeller gjør at rike og fattige skiller lag, de bor ikke i samme nabolag, barna går ikke på samme skole og spiller ikke på samme fotballag, skriver innsenderen. FOTO: Tore Meek / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Fellesskapet er under press i Norge

Sosiale fellesskap på tvers av kulturer og sosiale klasser er under press. Politikerne må gjøre noe med den økende økonomiske ulikheten.