Den største trusselen mot velferdsstaten er høyrepartiene selv

Tanken om at jeg betaler for deg når du blir syk, og du betaler for meg når jeg blir syk, er den flotteste tanke et samfunn kan ha.

Publisert Publisert

KARENSDAGER: Krefter ønsker å svekke sykelønnsordningen. Disse kreftene regjerer nå dette landet, med Høyre og Frp i spissen (bildet), og Venstre som femte hjul på vognen, skriver innsender. Foto: Tor Stenersen, NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Einar Salbu
    Bergen
  1. Leserne mener

I BTs leder 16. juli blir det igjen satt spørsmålstegn ved den rause norske sykelønnsordningen. Til felles med de fleste som har en mening om dette i disse høyrevridde tider, så mener også lederen at det må gjøres noe med denne rausheten.

Jeg vil gå så langt som å si at sykelønnsordningen er noe av det flotteste som har utkrystallisert seg fra Norges kultur og arbeidertradisjon, selvsagt med fagforeningene fremst i kampen for en slik fantastisk ordning.

Det mangler imidlertid ikke på krefter som ønsker å svekke denne ordningen. Disse kreftene regjerer nå dette landet, med Høyre og Frp i spissen, og Venstre som femte hjul på vognen.

Det er jo ikke noe nytt at for eksempel Høyre misliker at vanlige folk, de som ikke er høyere funksjonærer og slikt, skal få lønn når de er syke. Funksjonærene fikk jo, den gangen man ikke hadde sykelønn for alle, sin månedslønn uansett om de var syke eller ikke.

KRITISERES: Innsenderen går i rette med innholdet i denne BT-lederen. Faksimile: BT 16. juli 2018

Det var denne forskjellsbehandlingen fagforeninger og Arbeiderpartiet ville til livs.

Høyre har vært et parti som stort sett har stemt ned alle sosiale reformer, som stemmerett for kvinner, selv om de snudde til sist, 8-timers arbeidsdag, innføring av alderstrygd, trygd for blinde og uføre, Statens lånekasse for utdanning, arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, opprettelse av barneombud, skolefritidsordning, lovfestet rett til videregående utdanning, gratis skolebøker og enda mer.

Dette er en lang og lite tillitvekkende liste som slett ikke gir Høyre mye honnør.

Les også

Les også: - Sykelønnsordningen er et hinsides pengesluk

Erna Solberg skrøt en gang om at Høyre innførte folketrygden. Det er jo for så vidt riktig at Borten-regjeringen, som Høyre var en del av, samordnet flere trygder til folketrygden i 1967. Det var for øvrig et forslag Aps Trygve Bratteli hadde kommet med året før.

Trusler mot sykelønnsordningen har vi hørt før: Den er ikke robust, vi er for syke, og det er for mange innvandrere som kommer til landet som truer hele vår velferdsstat. Påstandene kommer alle som en fra den norske politiske høyresiden med Høyre, Frp og Venstre.

Men de tar feil. Den største trusselen mot både sykelønnsordningen og velferdsstaten kommer fra dem som snakker om at vi heller må ha et velferdssamfunn og ikke velferdsstat. Det kommer fra dem som vil bruke milliarder på meningsløse skatteletter, som slett ikke virker så fenomenalt godt som den teorien de tror på sier.

Med andre ord, den største trusselen mot velferdsstaten og sykelønnsordningen er høyrepartiene selv.

Les også

Sykelønn på kuttlisten

Vi kan selv bestemme hvordan vi vil ha velferdsstaten, og det er faktisk bare vilje det står på. Tanken om at jeg betaler for deg når du blir syk, og du betaler for meg når jeg blir syk, er den flotteste tanke et samfunn kan ha.

Mange sier at «alle har råd til en karensdag eller to…». Men nei, det er slett ikke alle som har det. For mange aleneforsørgere vil bortfall av en dagslønn bety veldig mye. Vi vet også at det nå er økende fattigdom i Norge. Noe skyldes flyktninger som har lite, og som får minimalt utover det mest nødvendige.

Nordmenn er ikke sykere enn andre, men vi har en fantastisk sykelønnsordning. Det er vårt adelsmerke, og gjør oss nærmest unik i verden. Vi bør ikke sammenlikne oss med andre land og hva de gjør, det er faktisk andre land som bør se til oss og lære av det.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg