Tilfeldighetenes omsorg

Hvis vi ikke klarer å få på plass noe så grunnleggende som mat, hvordan skal vi da klare resten?

Publisert: Publisert:

STORE FORSKJELLER: Det er påfallende at det er så store forskjeller på sykehjem når det økonomiske handlingsrommet som regel er det samme, skriver innsenderne. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Jana Midelfart Hoff og Anine Frölich
Bystyrepolitikere, Høyre

BT satte 8. oktober søkelyset på de store forskjellene mellom sykehjemmene her i byen. På mat, aktiviteter og kultur. Dette er ikke akseptabelt. Omsorgen du får ved livets slutt, kan ikke være avhengig av hvilket sykehjem det tilfeldigvis er plass på.

Vi ville ikke godtatt at norskundervisningen i skolene i Bergen var forskjellig fra klasse til klasse og fra skole til skole. Eller at barnehagens pedagogiske tilbud var bedre fordi den lå i Åsane og ikke i Årstad. Da blir det merkelig at i eldreomsorgen er det greit. Noe har med bygningsmasse å gjøre og med ressurser. Men mye handler om kultur og ledelse, og det må starte hos den øverste politiske ledelse.

Nylig kom reformen «Leve hele livet» fra regjeringen, hvor målet er å se eldreomsorgen i sammenheng, slik at eldre kan delta i samfunnet og mestre hverdagen lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Tyngdepunktet er lagt på det som ofte svikter i dagens tilbud: Mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten.

Les også

– Wenche er solen i mitt liv

Det har vi også sett her i Bergen. Maten som de eldre får fra kommunen, er rapportert å være lite appetittvekkende, ha for lite næringsinnhold og for små porsjoner. Hvis vi ikke klarer å få på plass noe så grunnleggende som mat, hvordan skal vi da klare resten?

Sykehjem skal ikke bare være et sted å være, men også et sted å leve. Mye av dette gjøres allerede, og mange sykehjem – offentlige som private- gjør en fantastisk jobb. Problemet er når kommunen ikke er tydelig nok i sin ledelse og i sine krav. Gode kulturer må skapes, de kan ikke tas for gitt.

Det er påfallende at det er så store forskjeller på sykehjem når det økonomiske handlingsrommet som regel er det samme. Dagens byråd har fortalt oss om en bunnsolid kommuneøkonomi. Da må handlingsrommet kommunen nå har brukes.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg