• STORE FORSKJELLER: Det er påfallende at det er så store forskjeller på sykehjem når det økonomiske handlingsrommet som regel er det samme, skriver innsenderne. FOTO: Vegar Valde

Tilfeldighetenes omsorg

Hvis vi ikke klarer å få på plass noe så grunnleggende som mat, hvordan skal vi da klare resten?