Igjen skylder Siv Jensen på innvandring

Publisert Publisert

ULIKHET: Finansminister Siv Jensen la frem stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft» på en pressekonferanse på Løkenåsen skole fredag forrige uke. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Olav Reikerås
    Senterpartiet i Bergen
  1. Leserne mener

Regjeringen vil fortsette å føre en politikk for å bevare et samfunn med små forskjeller, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da regjeringen la frem stortingsmeldingen om sosial ulikhet 1. mars.

Likevel har de sosiale forskjellene økt under denne regjeringen. Finansministeren forklarer det med økt innvandring, og at nesten halvparten av dem som lever i familier med lavinntekt har innvandrerbakgrunn.

Igjen skylder Jensen på innvandrere for regjeringens feilslåtte politikk. Men den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, ifølge forsker Rolf Aaberge i SSB.

«Skal vi bekjempe rikdom eller skal vi bekjempe fattigdom? Denne regjeringen er mest opptatt av å bekjempe fattigdom», sier Jensen til Dagsavisen.

Mon tro det? Likhet i Norge har vært tuftet på et progressivt skattesystem, der de som har mest betaler mest. For å unngå store sosiale forskjeller, har vi hatt et fagorganisert arbeidsliv med faste ansettelser og kontroll på kapitalen. Det vi nå ser, er import av billig arbeidskraft, svekkelse av det organiserte arbeidslivet med sosial dumping og fri flyt av kapital.

I tillegg har vi fått endret beskatning med redusert formuesskatt og opphevet arveavgift. De rikeste har fått skattelette med flere milliarder. Samtidig har regjeringen økt avgiftene. I den grad de med lav eller middels inntekt har fått skattelette, er dette blitt spist opp av økte avgifter, med økning i bompenger, strøm og nettleie i tillegg.

Finansministeren begrunner skattepolitikken med at de rikeste vil bruke penger på å investere i bedrifter og arbeidsplasser, som vil gi oss skatteinntekter. For noen år siden hadde olje- og gassnæringen store problemer, og det var særlig høy arbeidsledighet på Vestlandet. Den siste tiden har aktiviteten i olje gass næringen økt og har fått folk tilbake i arbeid.

Så Siv Jensen: Skyldes nedgangen i arbeidsledighet at de rikeste har skaffet nye arbeidsplasser ved hjelp av gunstig beskatning på formue? Eller skyldes det økt verdiskaping innen olje- og oppdrettsnæringen?

Regjeringen viser også til at andelen sysselsatte har økt. Men graden av sysselsetting er påfallende lav, særlig blant unge uten utdanning. Andelen uføre har økt, og blant de helt unge er antallet uføre doblet de siste årene. Dersom vi ønsker et samfunn med større grad av ulikhet slik vi ser det i USA, eller dersom vi ønsker et samfunn med mindre sosiale forskjeller, da vet vi hva vi skal stemme til høsten.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg