Frihandel bidrar til en rikere verden

DEBATT: Frihandelen er truet. Proteksjonisme, frihandelens strake motsetning, får økende oppslutning i verden og Europa.

Publisert Publisert

GUNSTIG: Varer strømmer inn og ut av Bergen blant annet via denne containerterminalen på Dokken. Slik handel er bra for både rike og fattige land, mener innsenderen. Foto: Helge Skodvin (arkiv)

Debattinnlegg

  • John Andre Kongsvik
    Ungdomskandidat for Vestland Høyre

USAs president øker tollen, sier opp handelsavtaler og går til handelskrig mot Kina. Brexit er også et tegn på økende proteksjonisme og populisme i Storbritannia.

Denne utviklingen er problematisk, både for verdenssamfunnet og for Norge.

Frihandel handlet fra første stund om å løfte samfunnet til et bedre sted. Gjennom å rive ned kunstige barrierer og åpne for frihandel, har vi skapt globale verdikjeder, samtidig som vi har løftet land ut av fattigdom. Gjennom internasjonal handel eksporteres ikke bare varer og tjenester, men tanker og ideer.

Økonomen David Ricardo skrev om komparative fortrinn. Norge har for eksempel en kostnadsmessig fordel av å produsere olje og gass, mens vi importerer klær fra India og teknologi fra Korea, som begge har kostnadsmessige fordeler av å produsere sine varer for oss. Det gjør at handel ikke blir et nullsumspill, men noe alle tjener på.

Les også

BTs Hans K. Mjelva: Rentesjokket er avlyst

Frihandel kan forklares som et bytte mellom to parter hvor begge drar nytte. Dersom en av partene ikke er fornøyd, vil ikke bytte finne sted. Handel fører til tilgang på tjenester og produkter vi ikke kan eller tar oss tid til å lage selv. Frihandel som institusjon i verdenssamfunnet går ut på at stater ikke begrenser handelen med andre land gjennom virkemidler som kvoter, toll og forbud.

John Andre Kongsvik Foto: Privat

Det frie markedet legger til grunn at ingen grupper blir diskriminert. Blant annet i Bangladesh har frihandel ført til økt likestilling for kvinner. Handelens mekanismer har ført til at kvinner i tekstilbransjen har fått flere muligheten til å arbeide. Internetts fremtreden har gjort at kvinner verden over har fått se mulighetene for et annerledes liv enn å være hjemmeværende. Det finnes en direkte sammenheng mellom liberalisering av økonomien og økt likestilling. Verdens handelsorganisasjons beregninger viser at en friere verden vil føre til at fattige land vokser to–tre ganger raskere enn vestlige land i de neste tiårene.

I 2019 opplever vi en helt annen verden. Populister fra både venstre- og høyresiden går til massivt angrep på frihandel til fordel for mindre internasjonalt samarbeid og handel. Vi må tilbake 80 år for å finne like stor motstand mot frihandel i verdenssamfunnet. En verdenshandel som er friere og mer rettferdig gir på sikt like muligheter for alle land, er en grunnleggende forutsetning for velferd, økonomisk vekst og nasjonal selvstendighet. I tillegg vil en fri handel mellom land føre til gjensidig avhengighet, noe som også gjør verden fredeligere.

Institusjonen frihandel er viktigere enn noen gang. Proteksjonisme, frihandelens strake motsetning, får økende oppslutning i verden og Europa. Konsekvensen av en verden med mindre handel vil være mer fattigdom og mindre likestilling, fred og menneskelig utvikling.

Det absolutt siste Norge og resten av verden trenger, er en fremtid med økte tollmurer, handelskrig mellom stormakter og et mindre forent Europa.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg