Ikke la innbyggerne ta smellen for kommunens tabber

DEBATT: Hva med å innføre prikkbelastning for lederne i kommunen fremfor å bøtlegge kommunen når de har har gjort noe feil.

FEIL ADRESSE: Når en kommune får bot for overtredelser eller forsømming, er det kommunens innbyggere som tar belastningen ved boten, skriver innsenderen. Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

  • Anton Hellesøy
    Sosialøkonom

Nå har vi fått enda et nytt påfunn innen moderne offentlig forvaltning: En kommune, etat eller et offentlig foretak får nå bot for forsømmelser eller overtredelser av et eller annet slag.

Bergen kommune er ilagt et såkalt overtredelsesgebyr (en bot) på 1,6 mill kroner for brudd på personopplysningssikkerheten. Det skjedde etter at en barneskoleelev fant et sikkerhetshull i datasystemet i bergensskolen. Det er sikkert ikke noe å si på det saklige grunnlaget for boten. Her har det åpenbart skjedd alvorlige og klanderverdige feil fra administrasjonens side, det har jeg ingen problemer med å forstå.

Det som er verre å forstå, er hva de som har funnet på dette tror de oppnår med å ilegge kommunen en bot for overtredelsen. Da er det jo kommunens innbyggere som tar belastningen ved boten. Når kommunen får mindre å rutte med, fører vel det til reduserte kommunale ytelser?

Hva så med de som er ansvarlige for overtredelsen? De tar det sikkert som et signal om at de må forbedre seg, men ellers ser det ikke ut til at det får noen konsekvenser for dem.

Kanskje vi heller skulle innføre en ordning for kommunens ledelse, der de blir prikkbelastet etter hvor ansvarlige de er for slike overtredelser, og hvor alvorlig overtredelsen er. Og så kunne prikkbelastningen bli et tema ved neste lønnsoppgjør.

En slik ordning tror jeg ville hatt en adskillig sterkere forbedringseffekt på ledelsen i kommuner enn å ilegge kommunens innbyggere en bot for deres forsømmelser.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg