Misforståtte påstander om pinsemenigheter

DEBATT: Et innlegg med så grunnleggende feil kan ikke stå uimotsagt.

OPPGITT: Leder i Salt Bergenskirken, Elisabet Fjugstad Giske, svarer på kritikken til Einar Svendsen.

Elisabet Fjugstad Giske
Master i praktisk teologi og leder i Salt Bergenskirken

24. januar skriver Einar Svendsen i BT at «Mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene». Einar Svendsen har riktig fokus når han uttrykker at vi som samfunn må beskytte barns rettigheter. Problemet med Svendsen sitt innlegg er at han viser en misforstått oppfattelse av mange kristne miljøer i 2019, deriblant pinsemenigheter.

Svendsen går i tre store feller i innlegget sitt: Påstander uten rot i fakta, tolking av at en svunnen tid er beskrivende for dagens situasjon, og generalisering av enkeltsituasjoner til å gjelde overalt. Et innlegg med så grunnleggende feil kan ikke stå uimotsagt.

En av mange påstander er når Svendsen uten basis i fakta velger å definere de kristenfundamentalistiske miljøene i Norge som Pinsebevegelsen, Jehovas vitner, Smiths venner og Mormonerkirken. Fakta er annerledes. Av disse fire kirkesamfunnene er bare Pinsebevegelsen medlem av Norges kristne råd, sammen med 21 andre norske kirkesamfunn.

Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) er godkjent medlem av det religiøst nøytrale Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Pinsebevegelsen er på ingen måte et kirkesamfunn som melder seg ut av samfunnet. Det er da helt feil å si at Pinsebevegelsen er blant «de kristenfundamentalistiske miljøene».

Les også

Renessanse for blasfemilovene?

Svendsens konkrete eksempler om usunt fokus i kristen trosopplæring er veldig triste. Det har historisk skjedd uklok vektlegging i forkynnelse i norske søndagsskoler og menigheter. Vi kan ikke og skal ikke bortforklare det, men vi har vært bevisst på å lære av det. Dagens norm rundt barneoppdragelse og kunnskap om barn er på et helt annet nivå i dag enn tidligere, både i våre menigheter og i samfunnet som helhet. Eksempler fra en annen tid eller i karikerte miljøer bør ikke tas til inntekt for moderne trosopplæring.

PBU har en trosopplæring som brukes i mange barne- og ungdomsarbeid, inkludert i vår menighet. Trosopplæringsplanen er delt opp i forskjellige aldersnivåer, slik at barn kan lære om temaer som pedagogisk sett passer for sin aldersgruppe, og lære ved metoder relevante for riktig aldersgruppe. Trosopplæring inkluderer også å gi en helhetlig forståelse av livet, og PBUs trosopplæringsplan har fokus på at barn skal forstå sin verdi, og lære å bygge gode relasjoner. Etter hvert skal de få et godt grunnlag for å ta gode og sunne valg, og lære å ta ansvar for eget liv.

Les også

Urimelig kritikk mot kristne

Tro kan formidles til barn på en sunn måte, og pinsemenighetenes måte å gjøre dette på, er mye mer lik Den norske kirkes trosopplæring enn eksemplene Svendsen gir fra andre miljøer og tidspunkter.

Når Svendsen viser så stor mangel på forståelse på pinsemenigheters struktur og trosopplæring, er det også vanskelig å forholde seg til kritikken hans.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg