Å tukle med naturen straffer seg

DEBATT: Gjør de over 3500 åpne merdene til lukkede anlegg, det haster!

Publisert: Publisert:

NY UTFORDRING: Mattilsynet har funnet gjennomsiktige lakselus den siste tiden. De er i ferd med å bli en ny utfordring for oppdrettsnæringen, siden rensefisken ikke klarer å se denne varianten av lusen. Foto: Mattilsynet

Debattinnlegg

Rune Birger Nilsen
Mathopen

Så leser vi nok en gang om store rømninger av oppdrettslaks, denne gangen er det kommunene Hitra og Frøya som får tragedien i fanget. Om ikke det er nok, så har Mattilsynets lettere sjokkerte inspektører nylig oppdaget at lakselusen har foretatt nok et fantastisk mottrekk på sin evolusjonsrike reise. Den har nå endret sin karakteristiske brunfarge til å bli gjennomsiktig.

Hvorfor skjer det?

Lakselusen vil ikke bli spist, og det viser seg nå at rensefisken ikke klarer å få øye på den gjennomsiktige lusen. Det handler altså om naturens klassiske grunnregel om seleksjon og kampen for å overleve, en kamp som har pågått i millioner av år.

Vi vet at oppdrettsnæringens over 40 år kamp mot lakselus har ført til at det ikke er så mange medikamentelle og kjemiske tiltak igjen. Lusen blir resistent og har fått tilnavnet «panserlus».

Lakselusen er svært tilpasningsdyktig fordi den har kort generasjonstid, tre-fem generasjoner i året og inntil 10 generasjoner på et utsett med laks. En mutasjon resulterer i at et individ blir immun eller kan motvirke giften. Ved ensidig og feil bruk av kjemikalier kan resistens spre seg raskt.

Les også

Arild Hermstad: - Kysten avlives av laksemilliardærer

Havforskningsinstituttet (HI) varslet om risiko forbundet med lakselus i åpne merder allerede i 1974 i artikkelen «Fisken og Havet». HI var også bekymret for de negative påvirkningene på villfisk som sjøørret og villaks.

Det viser seg at i 44 år har politiske myndigheter og næringen gitt blaffen i konsekvensene. Pengelukten er så sterk at all logikk og forstand er revet bort. I tillegg er vi nå vitne til at Norges kommuner blir jevnlig matet av havbruksfondet, dermed er det opprettet et sykt avhengighetsforhold mellom miljøødeleggeren og de enkelte kommuner.

Over 3500 åpne merder krydrer Norges kyst med alle de miljøødeleggelser du kan tenke deg, og praksisen ekspanderer. Rømninger, genetisk innkrysning, dårligere overlevelse i naturen, oppfisking av rensefisk, høy dødelighet i merdene, lakselus, skottlus, kjemisk avfall, medisinsk avfall og urenset avføring tilsvarende 20 millioner mennesker vitner ikke om bærekraft.

Det er kun lukket teknologi på land eller i sjøen som søker mot bærekraft. Teknologien er der, men det vil koste både innsats, penger og tankekraft.

Vi ikke har noe valg, vi har alle et ansvar for naturen og fremtidige generasjoner. Lukkede anlegg åpner for kortreist mat da de kan plasseres nær markedet. Da reduseres CO2 utslippet ved transport. Miljøproblemene relatert til fòr er et gigantisk felles problem som må løses.

Gjør de over 3500 åpne merdene til lukkede anlegg, det haster!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg