• KLIMAVERSTING: Olje- og gassektoren er selve «elefanten i rommet», og den vil hele tiden påse at ingen politikere beslutter noe som går utover denne sektoren, skriver Johan L. Olsen. FOTO: NTB scanpix

Klimakrisen bør løftes ut av politikken

DEBATT: Jeg er forskrekket over hvor dårlig de norske politikerne har taklet den overhengende klimatrusselen.