Vi risikerer at elevene flytter fra Bergen

Det vil være et tap for hele byen å miste IB-linjen

Publisert Publisert

Fylkesadministrasjonen foreslår IB-linjen ved Bergen Katedralskole kuttet i de fylkeskommunale budsjettene. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

  • Marte Leirvåg, Fraksjonsleder (H) i Utvalg for barnehage, skole og idrett, Bergen Bystyre, John Andre Kongsvik, fraksjonsleder i utvalg for opplæring og kompetanse i Vestland (H) og Ingrid Storebø, tidligere IB-elev (UH)

Å legge ned IB-linjen ved Bergen Katedralskole er et uakseptabelt forslag som Arbeiderpartiet må rydde opp i.

Bergen har en stolt historie som knytter ulike nasjonaliteter sammen og som har gjort Bergen til en attraktiv by for næringslivet. Denne historien vil fylkesadministrasjonen ha slutt på.

En nedleggelse av IB-linjen vil være dramatisk for næringslivet. Linjen er den samme som tilbys over hele verden og er viktig for Bergen sin stilling som en attraktiv by ut over Norges landegrense. Bergen skal konkurrere med de beste i verden.

Vi er verdens femte største havnasjon. Verdens største havbruksselskap har hovedkontoret sitt her. Økonomiutdanningen på NHH er rangert som den 70. beste i hele verden. Og vi har forskermiljøer på Haukeland universitetssjukehus som er ledende i sitt slag.

Bergen trenger et skoletilbud tilpasset den enkelte elev, ikke en gjennomsnittselev som ikke finnes. Og en god skole handler om å se alle elevene og gi dem like muligheter.

Tilpasset undervisning etter nivå er helt avgjørende skal elevene i Bergen lykkes med videre utdanning og arbeid.

Derfor er IB-linjen et skoletilbud som også må være der i fremtiden, fordi både norske og utenlandske elever kan velge seg til et alternativt skoletilbud på videregående.

Flertallet i nye Vestland fylke, med Arbeiderpartiet som største parti, må komme på banen og ta ansvar.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg