Er forskrifter viktigere enn barns sikkerhet, Statens vegvesen?

Det er underlig at mangel på sikt brukes som et argument mot et trafikksikkerhetstiltak.

Publisert: Publisert:

RIGID: Denne svingete veien har fortau på kun én side og dårlig sikt. Likevel blir det ikke noe gangfelt – nettopp på grunn av sikten. Foto: Privat

Debattinnlegg

Geir Bjørnar Smebye
Bestefar

Siden februar har jeg prøvd å få Statens vegvesen (SVV) til å lage et gangfelt på Søråshøgda. På stedet er det bussholdeplass i begge retninger, og fra hver side kommer det småveier som brukes av folk i alle aldre. Ikke minst er det mange barn som bor i området og som krysser veien til og fra Søråshøgda skole.

SVV argumenterer mot dette og henviser til forskrifter for etablering av fotgjengerfelt: «Det gjøres ikke unntak fra kravet om sikt ved etablering av nye gangfelt. Kravet til sikt er svært viktig å opprettholde med tanke på å ivareta trafikksikkerheten til kryssende fotgjengere.»

Geir Bjørnar Smebye Foto: Privat

Det er jo nettopp dette som er problemet. Sikten på stedet er svært dårlig, veien er svingete og det er bare fortau på den ene siden. Bussen stopper på begge sider, og mange skal krysse veien nettopp her, hvor SVV selv skriver at sikten er dårlig.

Da er det underlig at mangel på sikt brukes som et argument mot et trafikksikkerhetstiltak. SVV har tidligere skrevet at man, før man etablerer et gangfelt, må bygge om busslommene for å tilfredsstille sine egne forskrifter med krav til avstander mm. Spørsmålet blir da om forskriftene er for rigide i slike saker i forhold til sunn fornuft.

Sist har også SVV svart: «Vi gjør oppmerksom på at avgjørelser i saker som behandles som forskrift – slik som gangfelt – ikke er gjenstand for klage.»

Det må være behagelig for SVV at man ikke har klagerett på deres avgjørelser, men de må ikke glemme at deres virksomhet skal tjene trafikantene og deres sikkerhet.

Til orientering trenger ikke kostnadene ved etablering av gangfelt her være mer enn noen striper i veien og et par skilt.

Saken, med hele korrespondansen, er sendt samferdselsminister Jon Georg Dale, i håp om at han kan gripe inn. I mellomtiden spør jeg SVV: Er det viktigere å følge forskrifter enn å sikre barn i trafikken?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg