Regjeringen tar ansvar for villreinen

Tunnell under Hardangervidda betyr langt mer for villreinen, enn vern av mindre rand-arealer som reinen i dag ikke bruker.

Publisert Publisert

VILLREIN: Når den regionale planen for Hardangervidda nå revideres, arbeides det for at områder som ligger utenfor dagens villreinområde skal inkluderes i villreinområdet, skriver Ove Trellevik (H). Foto: NTB SCANPIX

Debattinnlegg

  • Ove Trellevik
    Stortingsrepresentant for Hordaland (H)

På lederplass i BT kritiseres regjeringen for å godkjenne kommunedelplanen i Eidfjord. Kommunedelplanen legger til rette for bygging av Eidfjord Resort med alpinanlegg.

Det er ingen tvil om at konflikt mellom viktig lokal næringsutvikling og hensynet til nasjonale villreininteresser er krevende. Det er likevel ikke slik at dette uten videre skaper presedens for lignende saker slik BT frykter. Det viste regjeringen godt i vedtak i kommunedelplan for Vinje kommune, som ble kunngjort samme dag som Eidfjord. Her ble det ikke tillatt med utbygging i villreinsonen.

Ove Trellevik (H). Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Norge har forpliktet seg internasjonalt til å sikre villreinen. Samlet sett er det et svært godt kunnskapsgrunnlag om arealbruken til villreinen. Det blir blant annet vist til Norsk Villreinsenter Sør sin rapport 7/2010, GPS- registreringer og flere andre forsknings- og fagrapporter om villreinen sin bruk av arealene på Hardangervidda, og som inngår i faggrunnlaget. Det er viktig å få med seg at det ikke er registrert vinterbeitende villrein eller kalving i planområdet til Eidfjord Resort de siste 20 år.

Planområdet til Eidfjord Resort er betydelig redusert. Området for alpinanlegg er i løpet av planprosessen redusert med omlag 600 dekar for å minske konflikten med nasjonalt villreinområde. Om lag 450 dekar av alpinanlegget ligger nå innenfor nasjonalt villreinområde i den regionale planen. Her er det planlagt skiløyper, og ikke hytter og hotell, slik en kan oppfatte BT sin leder.

Regjeringen har lagt vekt på at Hordaland fylkeskommune har støttet planen i Eidfjord. Det er også fylkeskommunen som har vedtatt den regionale planen for Hardangervidda for å ivareta villreininteressene. Det er gjort solide avbøtende tiltak og vedtak for å redusere de negative virkningene. Dette er særskilte krav som vil ivareta villreinen sine behov dersom villreinen vender tilbake.

Det blir en avgrensning av alpinanlegget og med krav om at de øverste heisene skal være stengt i kalvingsperioden for villrein. Kommuneplanen skal følges opp av mer detaljerte reguleringsplaner. Her må kommunen innarbeide tiltak for å motvirke økt ferdsel inn i villreinens leveområder, og ta hensyn til naturen og landskapet.

Regjeringen tar ansvar for villreinen. Når den regionale planen for Hardangervidda nå revideres, arbeides det for at områder som ligger utenfor dagens villreinområde, men som jevnlig brukes av villrein, skal inkluderes i villreinområdet. Det er viktig at områdene for villrein faktisk reflekterer de areal villreinen bruker. Dette viser at det ikke ensidig er snakk om en avspising av villreinens leveområder.

I tillegg mener jeg vi snarest bør få på plass tuneller langs Rv7 under vidda for å sikre villreinen adgang til store og viktige beiteområder. Det er av veldig mye større betydning for villreinen, enn å fokusere på vern av mindre rand-arealer mot eksisterende hytteområder som villreinen i dag ikke bruker.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg