Eg trur på dei små fellesskapa

Ofte har eg tenkt på korleis bygda stilte opp.

Publisert Publisert

FRITIDSKORT: KrF og regjeringa si satsing på fritidskort er ei viktig hjelp til barn og unge som ikkje har råd til å vere med på ulike aktivitetar, skriv Trude Brosvik (KrF). Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

  • Trude Brosvik
    Fylkestingsgruppeleiar, Vestland KrF

Det har vore interessant å følgje innlegga i BT om fattigdom. For nokon er det kampen for å ha nok mat på bordet og uvisse om morgondagen. For andre er det meir sorga over aldri å kunne gje barna sine noko ekstra, og å falle utanfor det sosiale og det som er forventa. Opplevinga av å vere fattig vil som regel vere farga av omgjevnadane våre, og det vi ser at dei rundt oss har råd til.

Eg hugsar det frå eigen barndom, oppvaksen som eg er på ein vestlandsgard. Somrane med arbeid og lengselsfulle blikk på hyttegjester og andre ferierande. Eg var fullt klar over at vi ikkje hadde god råd, men opplevde oss ikkje som «fattige».

Foreldra mine hadde ikkje bil. Så det var ikkje så mykje fritidsaktivitetar vi kunne vere med på. Men skulemusikken visste råd. Der vart det rett og slett sett opp ei køyreliste der andre foreldre, eller dirigenten sjølv, køyrde oss heim etter kvar øving.

Seinare har eg ofte tenkt på korleis bygda stilte opp; nokre med at vi vart med klassekameratar heim etter skulen, fekk middag, og så køyrt heim etter øving! Det er bygda på sitt beste.

Les også

Fattig kvinne skriver: «Å fortelle tidligere klassekamerater at jeg var alenemor på Nav, ble for skamfullt»

Derfor har eg framleis sterk tru på dei små fellesskapa, og at alt ikkje treng å vere organisert av det offentlege. Samtidig er det viktig at vi har eit system som fangar opp alle, så eg heiar på kommunen og samarbeidet mellom ideelle, private og det offentlege.

Mange av dei som har skrive inn til BT, skriv om borna sine, om det å vere med på aktivitetar, om eigenbetalingar og utstyrskrav. Då tenkjer eg at kanskje KrF og regjeringa si satsing på fritidskort er ei viktig hjelp til nett denne gruppa. Det gode i at alle skal kunne velje ein aktivitet, og så få dekka kontingenten, slik at pengar ikkje skal vere eit hinder, og born kan delta på like vilkår.

Ordninga er førebels berre ei forsøksordning, og kommunane må søke om å bli med. Eg håpar både store og små kommunar får dette til, og at ordninga blir ein suksess, og at ho tar bort noko av presset som familiar med dårleg råd opplever. Takk til BT for viktig fokus på eit tema, som bør oppta oss politisk endå sterkare.

Det får vere eit nyttårsforsett.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg