Jeg lover at vi skal forbedre oss

Når noen trenger fellesskapet, skal samfunnet være der og stille opp.

Publisert: Publisert:

PÅ ALVOR: Alle skal være trygge på at de får gode tjenester i Bergen kommune når de trenger vår hjelp, skriver Lubna Jaffery (Ap). Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Lubna Jaffery
Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

I BT 15. november skriver Christine Lingjærde om oppfølging av psykisk syke i Bergen kommune og Helse Bergen. Det er alvorlig at noen i Bergen kommune har hatt en sånn opplevelse.

Som ny byråd for arbeid, sosial og bolig engasjerer jeg meg sterkt i å bedre situasjonen for personer som sliter med sin psykiske helse. Når noen trenger fellesskapet skal samfunnet være der og stille opp.

Jeg kan ikke gå inn i denne enkeltsaken, men jeg vil gjerne invitere Lingjærde til et møte, så vi sammen kan finne ut hvordan vi kan unngå at dette skjer i fremtiden.

Det å ha et sted å bo er en rett alle mennesker har. I dag bor det over 340 personer med alvorlige psykiske lidelser i ulike typer boliger med tilrettelagt hjelp fra kommunen.

Mange får hjelp fra kommunen hele døgnet, og flere har ansatte hos seg hele tiden. I Bergen har vi jobbet svært mye med å skaffe gode boliger til alvorlig syke. Jeg tar dette på det største alvor.

Selv om boligkøen i Bergen har blitt kraftig redusert de siste årene, mangler vi dessverre fremdeles tilrettelagte boliger. Som byråd vil jeg gjøre alt som står i min makt for at boligmeldingen som bystyret har vedtatt blir fulgt opp.

Les også

Fra nyttår må alle kommuner ha psykolog. I Vestland mangler over halvparten.

Vi skal bygge 250 nye kommunale boliger i Bergen de neste årene. Mange av disse bygges til personer som sliter med rus og/ eller psykiatri.

Behandling og oppfølging av psykisk syke er ofte delt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det kan være utfordrende for både for pasienter og pårørende.

Samhandlingsreformen ble laget for å gi pasienter et bedre og mer tilrettelagt tilbud. Bergen kommune jobber sammen med Helse Bergen for å forbedre samarbeidet.

Dessverre skjer det i enkelte tilfeller svikt når pasienter skal skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Alvorlig svikt i samarbeidet med Helse Bergen er heldigvis sjeldent, men kan få alvorlige konsekvenser for den det gjelder.

Den situasjonen som Lingjærde beskriver i sitt innlegg er ikke god nok. Jeg lover at vi skal gå gjennom det som skjedde for å finne svikten og forbedre.

Alle skal være trygge på at de får gode tjenester i Bergen kommune når de trenger vår hjelp.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg