Prest skriver at kvinner «dreper sine barn»

Min umiddelbare tanke var: Hvem er det som har skrevet denne kommentaren?

Publisert Publisert

ABORTMOTSTAND: Innsenderen reagerer kraftig på denne kommentaren fra Einar Ekis Ekerhovd, sokneprest i Fusa. FAKSIMILE: BERGEN KVINNESAKSFORENINGS FACEBOOK-SIDE

Debattinnlegg

  • Vivian Skaten Nesse
    Styremedlem i Bergen Kvinnesaksforening
  1. Leserne mener

En sokneprest i vårt bispedømme opptrer som et nettroll, det er dypt problematisk. Presten kommenterte på Bergen Kvinnesaksforening (BKF) sin Facebook-side, som jeg har ansvar for.

Nylig vedtok Stortinget en innstramming av abortloven. Ettersom dette er en lovendring som innskrenker kvinners rettigheter og selvbestemmelse, la jeg ut en lenke til en NRK-artikkel, «Historisk innstramming i abortloven».

Jeg skrev følgende knyttet til denne lenken: «Regjeringspartiene sikret historisk innstramming i abortloven. Bergen Kvinnesaksforening – BKF tar avstand fra hvordan regjeringen har brukt kvinners rettigheter i et politisk spill, og velger å endre nettopp abortloven for å beholde makten. Kvinners kropp og rettigheter er ikke et forhandlingskort!»

Jeg var svært bevisst på ordvalg, da fokuset er på det politiske spillet som vi har vært vitne til over flere måneder, fra Erna Solberg (H) uttalte at hun var villig til å forhandle om endringer i abortloven, dersom KrF ønsket plass i hennes regjering.

KRITISK: – Dette er alvorlig, og skremmende fra en sokneprest i vårt bispedømme, mener Vivian Skaten Nesse. Foto: Privat

Jeg la med andre ord ikke ut påstander om abortspørsmål, eller oppfordret til debatt om abortloven. Fokuset var som nevnt på det politiske spillet og at vi som organisasjon tar avstand fra behandlingen av kvinners rettigheter i det som fremstår som en politisk hestehandel.

Jeg ble derfor mildt sagt svært overrasket da følgende kommentar dukket opp under innlegget: «Hva er det som får kvinner til å drepe sine barn?».

Min umiddelbare tanke var: Hvem er det som har skrevet denne kommentaren?

Mannen bak var Einar Ekis Ekerhovd, og jeg ble nærmest lamslått da jeg så at han er sokneprest i Fusa. Jeg blir skremt av at en prest ansatt i den norske kirken velger slik språkbruk og aggressiv retorikk.

Les også

Disse konkurrerer i kirkevalget

Jeg har respekt for at abort er et etisk spørsmål som for mange er vanskelig eller utfordrende. Jeg har respekt for at mine medmennesker har den troen de har, uavhengig av hvilken religion en tilhører.

Nettopp ut av denne respekten var det også at jeg bevisst at jeg ikke skrev om abortsaken, men prosessen i forkant av Stortingets vedtak.

Det jeg ikke har respekt for, er kvinnefiendtlige holdninger. I Norge har vi en lov som er over 40 år gammel, som sier at kvinner har rett til selvbestemt abort inntil 12. uke i et svangerskap.

Når Ekerhovd likevel velger ordlyden «drepe sine barn», impliserer han at kvinner gjør noe kriminelt. Det er ikke tilfellet.

Denne typen uttalelser og holdninger kan påføre kvinner skam, og det kan være vanskelig å stå opp mot slik retorikk, særlig når den kommer fra en sokneprest. Dette er alvorlig og skremmende.

Ved et enkelt Google-søk kan jeg lese at Ekerhovd har vært i hardt vær tidligere, da også på grunn av sine uttalelser i sosiale medier, den gang på sin egen Facebook-profil. Den gang kunne hans uttalelser oppfattes som homofobe, og de utløste kritikk.

Les også

Jette Christensen (Ap): «Kvinner vet best. Ikke KrF.»

Jeg registrerer at kirken har en annonsekampanje knyttet til høstens kirkevalg, der det som slår imot en er «Rom for deg». Dette sitatet tolker jeg dit hen at kirken ønsker å fremstå som inkluderende, og at vi som lesere skal tenke at det er rom for meg.

Undertegnede synes det er dypt problematisk at en sokneprest bruker sosiale medier til å uttrykke holdninger som kan fremstå som homofobe og kvinnefiendtlige.

Jeg håper ikke Ekerhovds uttalelser og holdninger er representative for vårt bispedømme, for da hjelper det ikke med kampanjer. Da føler jeg ikke at det er rom for meg i kirken.

I eventyrene sprekker trollene når de kommer ut i solen. Jeg tror den eneste konstruktive strategien her er å ta diskusjonen i offentligheten, i lyset, i håp om at troll og fordommer kan sprekke.

Jeg vil oppfordre alle kjønn til å benytte sin stemmerett, både i lokalvalget og kirkevalget, og å stemme inn feminister av alle kjønn!

Tilsvar fra sokneprest Einar Ekis Ekerhovd:

Pave Frans uttalte for ikke så lenge siden om abort: «Det er drap av barn». Dette synspunkt deler jeg. At en feministisk kvinneforening hisser seg opp over dette, er ikke overraskende.

I Norge har vi selvbestemt abort der kvinnen har det siste ordet frem til uke 12 og deretter også et ord med i laget. Saken omkring tvillingabort har vist oss med tydelighet hva dette dreier seg om.

Når en tidlig i et svangerskap er i stand til å skille de to tvillingene fra hverandre, ser en også at dette er to selvstendige individ. Å ta livet av en av dem er å drepe. En trist del av vår virkelighet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg