Jeg ønsker å bli gammel som fastlege i Bergen

Kommunen må rekruttere flere til dette fantastiske yrket, og sikre trygge arbeidshold.

Publisert Publisert

FASTLEGEMANGEL: Fastleger slutter og krisen er i forverring. Bergen kommune må på vegne av sine innbyggere vise ansvar nå, skriver fastlege Lina Welle-Nilsen (på bildet) Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

  • Lina Welle-Nilsen
    Tillitsvalgte fastlege i Bergen

Visste du at det er umulig å få, eller bytte fastlege i Bergen akkurat nå? I skrivende stund er det 16 ledige fastlegestillinger, og det er ikke alltid kvalifiserte søkere.

Dette er fastlegekrisen i praksis, og det er en skam. Men det finnes løsninger.

Lina Welle-Nilsen Foto: Privat

Jeg er en av cirka 240 fastleger i Bergen. Jeg elsker jobben min. Hver dag får jeg møte et tjuetalls pasienter med hver sin historie å fortelle.

Jeg er ennå ung, brenner for faget og ønsker med tiden å bli en gammel fastlege i Bergen.

Vi må bli flere leger som ønsker det.

Du tenker kanskje: «Det er ikke synd på fastlegene. Jeg er aldri syk, og fastlegen min håver inn penger for en liste med mitt navn på.»

Vet du? Jeg synes du er verdt det. Du er verdt 499 kr pr. år. For den summen skal jeg være til din disposisjon og beredskap når du måtte trenge det.

For dette tilskuddet skal legekontoret holdes åpent og bemannes. Telefonen skal besvares og timer tildeles uten at du må vente for lenge.

Les også

Lina har Bergens lengste venteliste

Vi ønsker å være tilgjengelig når du trenger det, eller blir syk. Vi ønsker å bli kjent med din helse, dine ressurser og utfordringer, og følge deg gjennom ulike faser i livet, både med og uten sykdom.

Vi ser på elektroniske meldinger fra ditt siste sykehusbesøk og følger med på når du trenger nye blodprøver. Vi sender resepter til apoteket, henvisninger når du trenger og erklæringer når det er på sin plass.

Det å kjenne tilstandene i ditt liv, og kontinuiteten og relasjonen over tid, gjør denne jobben meningsfull. Den styrker din egenomsorg, mestring og trygghet, og fanger opp når tiltak må iverksettes.

Slik lager vi helse sammen med deg.

Nesten alle fastleger i Bergen er næringsdrivende leger. Dette betyr at vi i tillegg til legearbeid også må drive bedrift, både på vegne av oss selv og de ansatte på kontoret.

Legesenteret må være bemannet med både leger og sekretærer. Driftsutgiftene øker i takt med markedet, og lønninger øker når tariffoppgjøret foreligger. Det er stadig strengere krav til hastighet på datamaskiner, internettlinjer og elektronisk kommunikasjon med andre helseaktører.

Venterommet skal være rent, pent og ha fornuftig møblement tilpasset ditt behov. Der andre bedrifter kan øke sine priser ved nødvendighet, er dette ikke mulig for oss. Staten bestemmer stort sett prisen du betaler hos legen, og den samsvarer ikke med de økte kravene som stilles til legesentrene.

Jeg skriver ikke for å få sympati. Det gagner verken deg eller meg. Jeg ønsker å beskrive mitt yrke, forstå deg som pasient og vekke et helt nødvendig engasjement for å bevare gullet i fastlegeordningen.

Les også

Fulle lister: Ingen ledige fastleger i Bergen

I 2041 fyller jeg 60 år. Da vil jeg ha et helt arbeidsliv som erfaring, jeg vil kunne si noe om hvordan det var å jobbe «i gamle dager», og jeg vil antakelig behandle sykdommer jeg i dag ikke kjenner navnet på. Jeg antar at det vil bli annerledes å jobbe da.

Kanskje er din lege over 60 år. Vedkommende kan fortelle at det er mer arbeid med pasientene nå, enn da fastlegeordningen ble innført i 2001. Dette er legen som gjerne har bygget opp kontoret, som den unge legen nå jobber på.

Dette er den legen som ser enden på et langt arbeidsliv, og som lurer på om det finnes noen som vil fortsette å behandle deg som har blitt fulgt så godt opp i flere tiår.

Jeg vet at den nye legen finnes. Men den nye legen vil ha trygge arbeidsforhold. Dette er en trygghet som i dag er for dårlig.

Det er Bergen kommune som har ansvaret for at du har tilbud om fastlege. Derfor må kommunen rekruttere flere til dette fantastiske yrket, og samtidig hindre at stabile fastleger slutter.

Kommunen må styrke rammene til eksisterende legekontor. Da senkes terskelen for at den nye legen begynner.

Leger som trenger kortere pasientliste, må få mulighet til det. Da ønsker kanskje din 60 år gamle lege å jobbe i ti år til.

Jeg har troen på at vi kan få dette til i Bergen. Da vil du som er uten fastlege, og du som ønsker å bytte fastlege, ha en reell valgmulighet, og du kan beholde fastlegen din. Lenge.

Dette haster. Fastleger slutter, krisen er i forverring, Bergen kommune må på vegne av sine innbyggere vise ansvar nå.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg