SP vil aldri støtte bybane over Bryggen

Vi vil satse på å forbedre de eksisterende bussforbindelsene.

Publisert:

ALVOR: Folk reagerer nå på den økende bompengebelastningen. I Bergen Senterparti tar vi dette på alvor, skriver innsenderne. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Chase Alexander Jordal , nestleder. Ove Sverre Bjørdal, 1. kandidat. Anne Brit Reigstad, 2. kandidat, Olav Reikerås, leder valgkamputvalget/3. kandidat
Bergen Senterparti

I BT 4. august er det et innlegg om Bergen Senterparti sin holdning til bybane til Åsane. Det gir inntrykk av en sprikende holdning i partiet, og vi vil derfor forsøke å presisere.

Bompengeordningen er ulogisk. I utgangspunktet var det for å begrense bilkjøring og forurensing i byen. Det har vi i stor grad lykkes med, men samtidig bruker vi bompenger til å betale for utbygging av bybane. Det er motsetningsfullt, for når vi lykkes med det første, får vi for lite penger til det andre.

Folk reagerer nå på den økende bompengebelastningen. I Bergen Senterparti tar vi dette på alvor. Derfor har vi programfestet at det ikke er rom for å øke bompengebelastningen for å få penger til bybane.

Bergen Senterparti vil derfor ikke støtte bybane til Åsane i den kommende bystyreperioden. Vi vil da satse på å forbedre de eksisterende bussforbindelsene. Og vi vil aldri støtte bybane over Bryggen.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg