Norske klimatiltak kan øke global oppvarming

De som kjøper Tesla fra og med neste år, er ansvarlig for et klimautslipp tilsvarende en middels stor fossilbil.

Publisert Publisert

UTSLIPP: Det er greit å vite at de som kjøper Tesla fra og med neste år, er ansvarlig for et klimautslipp tilsvarende en middels stor fossilbil og kanskje i tillegg lader med skitten kraft, skriver Jan M. Lindemann. Foto: Chuck Burton / TT NYHETSBYRÅN

Debattinnlegg

  • Jan M. Lindemann
    Pensjonist med yrkesbakgrunn i norsk prosessindustri
  1. Leserne mener

Det er overveiende sannsynlig at klimaet er i endring, og at menneskeskapte utslipp bidrar til dette gjennom et økende utslipp av CO₂. Mange land har lagt planer og satt i gang tiltak for å redusere dette utslippet – også Norge.

Men det kan være fornuftig å se litt nærmere på noen norske tiltak og på klimaretorikken.

Elbil-satsingen er sagt å være et viktig klimabidrag i Norge, men stemmer det egentlig? I vår ble det publisert en tysk rapport, som hevdet at klimaavtrykket fra en elbil var like stort, eller større, enn fra en tilsvarende stor fossilbil. Denne rapporten ble møtt med kraftige motinnlegg, og det ble hevdet at beregningene bygget på feilaktige forutsetninger.

Det virker ganske riktig at forutsetningene var noe fordreid, men det er lite tvil om at produksjonen av elbiler har et stort klimaavtrykk. Dette særlig med tanke på at batteriproduksjonen slipper ut store mengder CO₂.

I 2005 sluttet Norge seg til EUs system med opprinnelsesgarantier for strøm. Et bærende prinsipp er at det ikke spiller noen rolle for klimaet hvor i verden ren eller skitten kraft produseres, og hvor den brukes. Garantiordningen skal blant annet sørge for at den rene kraften bare brukes én gang.

I Norge er 98 prosent av produsert elektrisk kraft ren og fornybar. Norge selger mesteparten av garantiene til kunder i andre EU-land. Norske strømbrukere uten garanti blir dermed ansvarliggjort for CO2-utslipp et annet sted i Europa. Salget av garantier til utlandet «grønnvasker» dermed fossilkraft og «svartvasker» strøm til norske brukere.

I 2018 var det 58 prosent fossilkraft strøm uten garantier, viser NVEs varedeklarasjon. Uten garantier har strøm et relativt høyt CO₂-avtrykk, og elbiler bruker normalt mellom halvannen kwh til fire kwh, avhengig av vær og biltype. Det vil si at elbiler i Norge ikke er utslippsfrie, i likhet med annen strømbruk.

Likevel påstår klimapolitikere at det norske strømforbruket er rent, men dermed regner de forbruket av den rene kraften en gang til. Dette er altså ikke er tillatt.

Lyse Kraft inkluderer opprinnelsesgaranti i strømabonnementet og leverer dermed ren kraft. Flere verk kunne gjort det samme, og Norge kunne for eksempel legge sterke begrensninger på salg av garantier, slik enkelte andre EU-land gjør. Men siden eierne, som for det meste er stat og kommuner, har store inntekter fra garantisalget, er det tvilsomt at dette vil skje.

EU setter strenge krav til bilprodusentene om fremtidige utslipp. Fra 2020 skal det gjennomsnittlige utslippet fra hele flåten av produserte biler fra et konsern, ikke overstige 95 g/km. Ellers vanker det enorme bøter.

Riktig kreative er Fiat Chrysler (FCA). Det gjennomsnittlige utslippet fra bilene FCA produserer, er så høyt at selskapet risikerer bøter på over to milliarder euro til EU. Nå har FCA inngått avtale med Tesla: Mot å betale elbilprodusenten flere milliarder kroner, skal Teslas nullutslippsbiler telle med i FCAs bilregnskap. Slik redder de selskapet fra gigantiske avgifter for brudd på EUs utslippsmål, og på den måten «grønnvaskes» fossilbiler og Tesla «svartvaskes».

Da er det greit å vite at de som kjøper Tesla fra og med neste år, er ansvarlig for et klimautslipp tilsvarende en middels stor fossilbil, og kanskje i tillegg må lade med skitten kraft. Selv om elbiler bedrer det lokale miljøet i norske storbyer, har det ingen betydning utenfor byene.

Er det så enkelt at norske klimapolitikere har satt i gang klimatiltak med liten effekt, og i verste fall fører til en global økning i CO₂-utslippene utenfor Norge? I et slikt tilfelle betyr det at norske klimatiltak kan gi «full gass» mot global oppvarming.

I år ble det publisert en artikkel om klimatiltak som analyserte 300 forslag til ulike løsninger for å få ned utslippene av klimagasser. Den konkluderte med at fornybar energi er blant de risikable tiltakene som kanskje ikke virker, eller som kan virke mot sin hensikt.

Vi må endre livsstil om vi skal påvirke utslippene av klimagasser i Europa og ellers i verden.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg