Studenter, meld flytting!

DEBATT: Når dere har adresse i en annen kommune, får det lite konsekvenser å nedprioritere dere i lokalvalget.

Publisert: Publisert:

VALG: Dere risikerer at valgkampen kun handler om eiendomsskatt, bompenger og barnehageplasser, mens du må velge mellom månedskort på bussen eller en bukse uten hull i skrittet, skriver innsenderne. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

  • Thor Haakon Bakke
    Førstekandidat, MDG Bergen
  • Marius André Svee Solberg
    Styremedlem, Bergen Venstre

Bergen er den beste studentbyen i Norge. Studentmassen er en viktig del av byen vår, og derfor er det synd at dere ofte blir forbigått i lokalpolitikken. Til høsten er det lokalvalg igjen, og det ligger an til å bli en spennende valgkamp.

Men dette innlegget skal ikke handle om bompenger og sosialhjelp. Vi ønsker å komme med en tidlig oppfordring til alle studentene i Bergen: Meld flytting hit, sporenstreks!

Kommunale politikere trenger en grunn til å prioritere studenter. Den raskeste veien dit er å bli en velgergruppe på lik linje med pensjonister, småbarnsfamilier og folk som er sure på bompenger. Da må de folkeregistrerte adressene deres henvise til gamle bergenske storheter som Agnes Mowinckel, Absalon Beyer eller Lille Øvre.

Det er dessverre dårlig butikk å love vekk masse ressurser til velgere som sokner til Tromsø eller Nordkjosbotn, uten mulighet til å påvirke lokalvalget i studiebyen sin. Og det er både dere og fremtidens studenter som taper på dette.

Sannsynligvis vil dere tilbringe de neste tre til fem årene her. Minst. Da vil det være gunstig å sørge for at de største velgergruppene ikke er to–tre ganger så gamle og i en helt annen livssituasjon enn den jevne student.

Hvis ikke risikerer dere at valgkampen kun handler om ting som eiendomsskatt, bompenger og barnehageplasser, mens du nettopp har spist First Price-nudler til middag for femte dagen på rad og må velge mellom månedskort på bussen eller en bukse uten hull i skrittet. Nå har dere en gyllen mulighet til å påvirke hvordan byen vår og din hverdag blir, både i umiddelbar fremtid og på lang sikt.

Når en stor andel av studentmassen har adresse i en annen kommune, får det små konsekvenser for lokalpolitikerne å slå seg til ro med at dere er et statlig anliggende og heller vie all sin tid på å krangle om bybanetraseen over Bryggen for hundrede gang.

Stemmen deres teller like mye som andres, og hvis flere melder flytting, kan det virkelig monne. Vårt anliggende er ikke om dere stemmer blått, rødt eller grønt, men at dere som studenter skal bli prioritert på lik linje med andre innbyggere. Dere er en essensiell del av byen vår. Det er 30.000 av dere. Det er ikke snaut. Faktisk utgjør det omtrent 14 prosent av alle stemmeberettigede i Bergen kommune.

Når det gjelder antall studenter, er det kun Trondheim som kan måle seg med Bergen. Dette er en av våre største styrker, og noe vi skal ta vare på. På det jevne er studentmassen en knakende fin gjeng, som gjennom samfunnsengasjement og frivillig arbeid gjør Bergen til et bedre sted å bo. Derfor er det synd at dere til stadighet blir nedprioritert som velgergruppe.

Til neste lokalvalg har dere en gyllen mulighet til å gjøre noe med dette. Gjør stemmen deres hørt, Altinn er kun et par tastetrykk unna! Fristen er 30. juni, du har ingen tid å miste!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg