Sexarbeidere får bedre beskyttelse

Når Amnesty går inn for å avkriminalisere sexkjøp, er det etter råd fra sexarbeidere over hele verden.

Publisert Publisert

KAMPEN FORTSETTER: Kamp mot fattigdom og diskriminering er det viktigste tiltaket for å bekjempe sexarbeid. Kriminalisering er et dårlig alternativ, skriver innsender. Arkivfoto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Patricia Kaatee

Patricia_Kaatee,_Amnesty.jpg

Amnestys internasjonale rådsmøte vedtok i begynnelsen av august å lage en policy som skal sikre sexarbeidernes menneskerettigheter på best mulig måte, blant annet gjennom avkriminalisering av sexarbeid. I Bergens Tidende 25. august kritiserer leder for Tankesmien Skaperkraft, Filip Rygg, vedtaket, og mener Europa er full av eksempler på at Amnesty tar feil.Aller først er det viktig å oppklare et par åpenbare misforståelser. Det står helt klart i vedtaket at Amnesty ikke tar stilling til legalisering eller rettslig regulering av sexarbeid. Dermed er det også lite relevant å begrunne motstanden mot Amnestys vedtak med en motstand mot legalisering, slik Filip Rygg gjør.

Videre omhandler Amnestys policy kjøp og salg av seksuelle tjenester mellom samtykkende voksne mennesker. Amnesty har i årevis arbeidet for, og vil selvfølgelig fortsatt kjempe for at menneskehandel og all form for utnyttelse av sexarbeidere i form av hallikvirksomhet skal være strengt forbudt, i tråd med internasjonal lov.

Det står helt klart i vedtaket at Amnesty ikke tar stilling til legalisering eller rettslig regulering av sexarbeid.

I absolutte tall er det for øvrig Storbritannia, Italia og Nederland som har det høyeste antallet registrerte ofre for menneskehandel i Europa, ifølge EuroStats rapport «Trafficking in Human Beings» fra 2015. Sett i forhold til antall innbyggere er det Bulgaria, Nederland og Romania som har det høyeste antallet registrerte ofre for menneskehandel, mens Kroatia, Tyskland, Hellas, Litauen, Portugal og Polen har det laveste. Dette viser at det til tross for hardnakkede påstander om det motsatte, ikke finnes noen dokumentert sammenheng mellom rettslig regulering av sexarbeid og omfanget av menneskehandel.

Les også:

Les også

Nå har 200 meldt seg ut av Amnesty

Vedtaket på Amnestys internasjonale rådsmøte kom etter en toårig internasjonal konsultasjonsprosess. I løpet av denne prosessen ble flere forhold svært tydelig og grundig dokumentert:

Den aller viktigste årsaken til at mennesker velger å selge seksuelle tjenester, er fattigdom og marginalisering. Blant få og dårlige alternativer kan sexarbeid være den mest rasjonelle måten å tjene til livets opphold.

Sexarbeidere over hele verden er utsatt for omfattende trakassering, diskriminering og vold, inkludert voldtekt og drap.

Enhver form for kriminalisering av sexarbeid gjør en allerede marginalisert gruppe mennesker enda mer utsatt. Dette er en av grunnene til at noen av FNs viktigste institusjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon, FNs spesialrapportør for retten til helse, UNAIDS og UNWOMEN anbefaler en avkriminalisering av sexarbeid.

Også i Norge er de negative konsekvensene av kriminalisering av sexarbeid godt dokumentert. Vista-rapporten fra 2014 viser en tydelig forverring av levekårene til sexarbeiderne i Norge etter innføringen av sexkjøpsloven. Rapporten er tydelig på at sexarbeiderne opplever gatemarkedet som tøffere og mer utrygt en før. Overgrep blir sjeldnere anmeldt til politiet.

Ifølge rapporten har håndhevingen av loven også gjort det vanskeligere å finne et egnet sted for salg av seksuelle tjenester, noe som kan gjøre sexarbeidere mer avhengige av bakmenn. Dette siste er et tydelig argument for at sexkjøpsloven ikke bidrar til å stanse bakmenn og halliker, men tvert om styrker deres posisjon.

Vista-rapporten mener å kunne dokumentere en nedgang i omfanget av prostitusjon i Norge etter innføringen av sexkjøpsloven. Det er grunnen til at noen mener den norske sexkjøpsloven er en seier. I et slikt regnestykke tillegges den prisen som sexarbeiderne betaler i form av økte brudd på rettigheter og økt avhengighet av bakmenn liten vekt.

Les også:

Les også

Useriøs debatt

Under Amnestys nasjonale og internasjonale konsultasjonsprosess har sexarbeidernes egne organisasjoner vært helt entydige i sine råd og anbefalinger til Amnesty. Det samme har internasjonale organisasjoner som jobber mot den globale menneskehandelen, som Global Alliance Against Trafficking in Women og La Strada.

Deres krystallklare råd har vært at en avkriminalisering av sexarbeid vil bidra til at sexarbeidere får en bedre beskyttelse av rettigheter og utsettes for færre menneskerettighetsbrudd. Avkriminalisering vil gjøre sexarbeidere mindre sårbare for utnyttelse, og vil gjøre det lettere for dem å stå opp for egne rettigheter uten å frykte for utpressing og represalier. Avkriminalisering vil i tillegg styrke bekjempelsen av menneskehandel.

Amnestys mål er en verden der mennesker har flere og bedre valg enn å selge seksuelle tjenester for å brødfø seg. Derfor blir kamp mot fattigdom og diskriminering det viktigste tiltaket for å bekjempe sexarbeid, og kriminalisering et tilsvarende dårlig alternativ.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg