- Skuffelsen var nesten ikke til å holde ut

Det viktigste er å rope ut at vi er ikke en smal liten klikk av sinte feminister, som er en yndet stereotypi.

Publisert:

KVINNEDAG: Den internasjonale kvinnedagen feires i dag.

Debattinnlegg

Vivian S. Nesse
Leder av 8.mars initiativet 2016

I dag er det 8. mars , den internasjonale kvinnedagen.

Gratulerer med dagen! Du ønskes herved velkommen til å delta i markering og feiring av dagen. Frøy Gudbrandsen og Eirin Eikefjord fra BT ønskes spesielt velkommen!

SKUFFET: Vivian S. Nesse er leder av 8.mars initiativet 2016 synes det er et alvorlig problem, når BT som er Bergen og Vestlandets største avis, og innehar en så stor definisjonsmakt misbruker denne makten. Foto: Privat

Dette er en åpen invitasjon til byens innbyggere, og helst folk utenfor bygrensene også, til å delta under dagens 8. mars arrangementer. Hvorfor blir to kommentatorer i BT spesielt invitert?

Vi i arbeidsutvalget i 8. mars initiativet, som arrangerer 8. mars i Bergen, arbeider målrettet med en intensjon om å mobilisere bredt til den internasjonale kvinnedagen. Vi ønsker å skape en feiring og markering som oppleves som inkluderende for alle kjønn, uavhengig av alder, seksuell legning, etnisk— eller religiøs tilhørighet, sosial klasse eller politisk ståsted m.m. Dette var også målsettingen i fjor.

— Feminister er ingen homogen gruppe -

Les også

Ingen eier feminismen

I fjor deltok nesten like mange i 8. mars-toget i Bergen, som året før. I 2014, hvor det var rekordoppslutning, var legers reservasjonsrett den samlende saken. Det at nesten like mange deltok i fjor, tenker jeg handler både om at nye som kom til i 2014, kom tilbake året etter, samt at det er et resultat av mobilisering og inkludering.

Vi i arbeidsutvalget har en målsetting om å oppå et kulturelt mangfold på kvinnedagen. Vi arbeidet derfor i år, som i fjor, for å mobilisere kvinner og menn med minoritetsbakgrunn. Vi har et strålende samarbeid med EMPO flerkulturelt ressurssenter i Kirkens Bymisjon. I år har vi et nytt og godt samarbeid med Kurdistan Student Unionv/UiB. Veman Abdulaziz, som er styremedlem, skal ha årets hovedappell om kvinner på flukt.

Dette innlegget ble lest av over 120.000 på kvinnedagen i fjor:

Les også

Det var noe som ikke stemte helt da Elisabeth giftet seg

Nuray Yildirim Gullestad følger videre opp dette temaet på Scandic etter toget. Både i fjor og i år blir det flerkulturelle samfunnet vi lever i gjenspeilet i 8. mars sitt program, både i tema, innledere og kulturelle innslag.

Skuffelsen var derfor enorm , til å ta og føle på, da jeg våknet opp etter en fantastisk 8. mars feiring, og leste Frøy Gudbrandsen sin kommentar på 9. mars i fjor. Hun insinuerte at 8. mars er en smal markering, forbeholdt hvite feminister. Dagen ble fremstilt som ekskluderende. Det fremsto som en «sånn er alltid 8. mars»-plate som bare ble satt på repeat. Skuffelsen var ikke i seg selv over at en kommentator i BT hevdet dette, media ynder jo å polarisere. Skuffelsen var nesten ikke til å holde ut over at en som ikke var til stede påberopte seg sannheten, og at den viktige jobben som mange la ned i forkant for å mobilisere og få til en inkluderende dag ikke ble anerkjent, men i stedet ble tråkket på.

Den kommentaren, unnskyld språket mitt, «pisset på» den viktige jobben så mange hadde lagt ned i forkant for å få til en inkluderende markering.

I år har jeg vært på besøk i åpen moské, og etter avtale drevet mobilisering til kvinnedagen. På Ny-Krohnborg skole er basketballtrening avlyst i dag for at spillerne skal kunne delta på 8. mars markeringen. Noen av våre nye landsmenn som nylig har kommet på mottak, kommer for å delta i dag. Jeg skulle ønske BT kunne vært nysgjerrig på hva som faktisk foregår i forkant av og på selve dagen, i stedet for å bare synse.

Frøy Guldbrandsen: Familiepolitikk bør handle mer om barn og mindre om foreldre –

Les også

Kvinnekamp i veien

Eirin Eikefjord tar i år i bruk betegnelsen polarisering og at 8. mars kan oppleves som «et privat arrangement for en smal klikk». Hun viser til at karikert krangling skremmer folk fra å delta og skygger for saken. Jeg har et sterkt behov for å si tydelig ifra i at jeg ikke kjenner igjen denne beskrivelsen fra de to årene jeg har vært med i 8. mars initiativet. Det er en tvert imot en bredde da mange ulike kvinneorganisasjoner, fagforeninger, andre organisasjoner, noen politiske parti (alle har blitt invitert) og selvfølgelig enkeltindivider engasjerer seg i arbeidet med 8. mars.

Les også

Jenter, ta et valg som lønner seg!

Jeg ledet parolemøte og innledet med å si at feminister ikke er en homogen gruppe, vi vil derfor være uenig om sak, og konformitet er ikke et mål. Det som er mitt mål er at vi skal diskutere sak og ikke person, og at vi skal møte og snakke til hverandre med respekt. Det ble i kommentaren nevnt at parolemøte gikk sivilisert for seg. Ja, det var et konstruktivt møte, der mange flotte paroler ble vedtatt og der det var en åpen dialog. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i polariseringen, med unntak av den BT legger opp til.

Emily (15), Victoria (16) og Leonora (16) er redd feminisme skal bli utvannet —

Les også

Ja, vi er feminister!

Jeg forstår at media er ute etter konflikt, og at journaliser derfor søker en konflikt vinkling. Men jeg synes det er et alvorlig problem, når BT som er Bergen og Vestlandets største avis, og innehar en så stor definisjonsmakt misbruker denne makten. Jeg skulle ønske at avisen var åpen og nysgjerrig på hva som faktisk foregår, og interessert i å gi et bilde av virkeligheten. Slik BT har fremstilt 8. mars i fjor og i år, oppleves det som BT har tegnet opp et kart som ikke stemmer med terrenget. Hvis det er noe som skremmer folk fra å delta i dagens markering, er jeg redd det er BT sin fremstilling av kvinnedagen, og det synes jeg er utrolig trist.

Jeg vil derfor med dette innlegget si tydelig ifra at du er velkommen! Det er ikke fasit på hva som er en ordentlig feminist. For meg er feminisme både brillene vi ser og analyserer med, og verktøy for å løse problemer. Parolen «Flerstemt feminisme -sammen er vi sterke!» er nettopp et forsøk på å sette ord på at feminisme er en bevegelse med mange stemmer, og at dét beriker feminismen. Jeg har i arbeidet med 8. mars disse to årene opplevd akkurat det Eikefjord etterlyser, et fellesskap med et felles mål.

Eirin Eikefjord: Kvinnekampen sllir ut –

Les også

Avsporinger

Eikefjord problematiserer i sin kommentar begrepet interseksjonalitet, og viser til at feminisme er i ferd med å spore av. Jeg er enig i at det er et tungt begrep. Men like fullt tenker jeg det er viktig å være bevisst på innholdet, hvordan de ulike sosiale kategoriene som begrepet omfatter, samvirker og påvirker en persons leve— og livsvilkår. På Scandic skal en innleder snakke om å være rusavhengig i et mannsdominert rus- og kriminelt miljø. Kjønn som kategori er her avgjørende, for kvinner i disse miljøene er mer utsatte for vold og seksuelle overgrep. En annen sammenheng er at det å være en del av en etnisk- eller religiøs gruppe fører til at mennesker blir drevet på flukt. Kvinner på flukt et mer utsatt sammenlignet med menn, for seksuell vold. Voldtekt blir i dag bevisst brukt i krigføring. Jeg håper Eikefjord har anledning til å delta, og jeg tar gjerne en prat etter arrangementet.

Det er mye jeg kunne sagt om programmet og innholdet i dag, se Facebook-arrangementet og 8. mars 2016 i Bergen. Det viktigste er å rope ut at vi er ikke en smal liten klikk av sinte feminister, som er en yndet stereotypi. Det er en bred vifte av organisasjoner som står bak dagens markering. Den Norske Jordmorforening er bla. kvinnesterkt med i år, og fikk godkjent 5 paroler. I kraft av å være leder for 8. mars initiativet 2016 ønsker jeg deg velkommen! Håper vi ses på Torgallmenningen kl. 17.00. -vel møtt!

All politikk er kvinnesak, skriver debattant -

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg