Vi vil sikre Johaugs rettssikkerhet

Når han latterliggjør rettssikkerhetsgarantiene, må det forventes at Fischer har et bedre alternativ.

Publisert:

ÅPEN HØRING: Når høringen er åpen for pressen gir det alle mulighet til å få innsyn i bevisene og partenes syn på hvordan idrettens regler skal anvendes, skriver innsenderne. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Torstein Frantzen
    Lagdommer
  • Carl Petter Martinsen
    Lagdommer og leder av appellutvalget i Norges idrettsforbund

Mathias Fischer omtaler Therese Johaug-saken i en kommentar i Bergens Tidende 26. januar 2017. Omtalen fremstår som en latterliggjøring av prosessen. Fischers «Ullevaal teater» fremstilles som et «elevprosjekt i en rettslæreklasse» og en merkelig «lekerettssak». «Mest av alt fremstår det som et show for å vise at idretten tar doping på alvor», hevder Fischer. Kommentaren gir grunn til helt kort å oppklare hvilke prinsipper behandlingen i idrettsforbundets domsutvalg bygger på.

Fischers observasjon om at det hele minner svært mye om en ordinær domstolsprosess er riktig. Grunnen til at det er lagt opp slik er for å sikre utøverens rettssikkerhet. Når det i dette tilfellet er en muntlig høring er det fordi det gir et bedre bevisbilde når parter og vitner forklarer seg direkte overfor dem som skal avgjøre saken. Alternativet er en skriftlig behandling. Når høringen er åpen for pressen gir det alle mulighet til å få innsyn i bevisene og partenes syn på hvordan idrettens regler skal anvendes.

Les også

Eirin Eikefjord: Lex Skiprinsesse

De som skal dømme i Johaugsaken er alle jurister, og to av dem er til daglig lagdommere. Dette er ment å sikre upartisk saksbehandling, altså for eksempel at avgjørelsen ikke påvirkes av annet enn det som er fremlagt av beviser for domsutvalget. Domsutvalget oppnevnes for fire år av gangen og medlemmene av domsutvalget har ingen andre instrukser enn å avgjøre sakene etter de reglene idretten har vedtatt. Når disse rettssikkerhetsgarantiene latterliggjøres må det forventes at Fischer har et bedre alternativ.

Les også

Er Therese Johaug kriminell?

Det naturlige ville da være å argumentere for at dopingsakene eksempelvis skal være unntatt fra offentlighet eller at ingen av dem som skal forberede og avgjøre sakene skal ha juridisk kompetanse. Et alternativ kunne også vært å behandle saken skriftlig, men da ville domsutvalget ikke fått høre Johaugs egen forklaring eller fått mulighet til å stille henne spørsmål. Hvis det er uheldig å ha egne uavhengige påtale- og domsorganer innen idretten blir spørsmålet om sakene heller burde vært avgjort administrativt, i dette tilfellet kanskje av skiforbundets styre.

For frivillige organisasjoner gjelder det egne regler om såkalt selvdømme. Det betyr at organisasjonene vedtar egne regler og i utgangspunktet selv avgjør hvem som kan være medlem, om noen skal utestenges og om saksbehandling. Når idretten har egne påtale- og domsorganer er det nettopp i erkjennelsen av at idrettens vedtak kan få svært stor betydning for dem vedtaket retter seg mot. Idrettsforbundet er en viktig samfunnsaktør og forventningene til organisasjonen blir deretter.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg