• DÅRLIGE FORHOLD: Sauebønder legger opp på grunn av manglende inntekt og beitemark som gror til, skriver Siri Veland. Bildet viser bønder som har sauene sine på beite på Hardangervidda. FOTO: ARKIVFOTO: Eirik Brekke

Jordbruket spesialiseres til sårbarhet

Vestlandsjordbruket handler ikke om kulturlandskap eller nostalgi, men om å opprettholde kapasiteten til nyvinning.