Forbud mot bibler – går regjeringen i totalitær retning?

Å hevde at utdeling av bibler i skolen er forkynning, virker søkt.

Roger Dyrøy i Partiet De Kristne (PDK) reagerer på at Gideon ikke får dele ut bibler, mens Fri og Skeiv ungdom får formidle «en radikal kjønnsideologi» i skolene.
  • Roger Dyrøy
    Nestleder PDK Vestland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringen Støre vil forby organisasjonen Gideon tilgang til skolene og hindre elevene i konfirmasjonsalder å motta et eksemplar av Det nye testamentet. Samtidig tillater regjeringen interesseorganisasjoner å komme inn i skolene og argumentere for en kjønnsideologi mange borgere er uenige i. Dette er en selvmotsigelse.

I mer enn 70 år har organisasjonen Gideon besøkt skoler og tilbudt elever i konfirmasjonsalder å motta gratis et eksemplar av Det nye testamente. Men nå har regjeringen stoppet dette. Begrunnelsen deres er at dette er forkynnelse. Men det eneste Gideon gjør er å overrekke en bok til dem som ønsker det. Å kalle dette for forkynnelse virker meget søkt.

Samtidig gis foreningene Fri og Skeiv ungdom adgang for å argumentere for en svært liberal definisjon av ekteskap og kjønn. De to statsrådene Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen går inn for at elevene skal presenteres for en radikal kjønnsideologi. Dette gis det økonomisk støtte til i statsbudsjettet. Men da får elevene bare presentert ett bestemt syn på kjønnsideologi, et syn som mange er uenige i. Denne ideologien står blant annet for planlagt farsløshet eller morsløshet.

Barnehager og grunnskoler er i ferd med å bli arenaer for kjønnsforvirrende undervisning som ikke har vitenskapelig grunnlag. Det kan ikke være riktig å utsette barna for dette. Barn må få være barn.

«Dette er en måte å styre et land på som vi ellers bare ser i stater og regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med», skriver Dyrøy om forbudet mot å dele ut bibler.

Jeg konstaterer her at regjeringen gir statsstøtte til at skoleelever skal presenteres for (for ikke å si pådyttes) en kjønnsideologi mange er uenige i, og som ikke er til barnets beste. Samtidig forbyr den samme regjeringen en organisasjon å komme inn i skolene og tilby elever å få informasjon om vår tusenårige kristne kulturarv, som danner grunnlaget for de verdier og normer som har preget landet vårt.

Dette fremstår ikke bare som selvmotsigende. Det gir i tillegg inntrykk av en regjering som beveger seg i autoritær, for ikke å si totalitær retning. Dette er en måte å styre et land på som vi ellers bare ser i stater og regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med. Landet vårt trenger ikke en regjering som beveger seg i en slik retning.

Regjeringens øverste leder, statsminister Jonas Gahr Støre, har uttalt offentlig at han er kristen. Da er det mildt sagt underlig at regjeringen velger å føre en slik politikk som i dette tilfellet.

Les også

Professorens vitser om tyskere endte i en gedigen oppvask. Nå vil han aldri undervise igjen.

Mange vil hevde at det i våre dager er ekstra prisverdig at Gideon deler ut eksemplarer av Det nye testamentet til dem som ønsker det, ettersom de kristne normene og verdiene i samfunnet vårt er under stadig økende press. Dette gjelder blant annet verdier som respekt for livet, ekteskapet som samfunnets byggestein og barns rett til en mor og en far. Befolkningens kunnskaper om kristendommen er på retur. Det er nesten ingenting igjen av den opprinnelige kristendomsundervisningen i skolen.

Bibelen er verdens mest solgte bok, og den er grunnboken i kristendommen, som er det norske samfunnets verdigrunnlag. Grunnloven § 2 lyder:

«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Norge har en tusenårig tradisjon som et kristent land. Vår kultur og våre lover bygger i stor grad på kristne normer og verdier. Med kristendommen kom prinsippet om at hvert enkelt menneske er ukrenkelig og har en unik verdi, likestilling og moral. Kristne bevegelser fremmet blant annet ideen om nestekjærlighet, opphevelsen av slaveriet og fremveksten av velferdsstaten. Kristendommens påvirkning har også vært sentral for fremveksten av de tidlige menneskerettighetene.

Oversikter over hvilke land som er best å bo i når det gjelder materiell levestandard og sosiale og politiske rettigheter, er fullstendig dominert av land som har en kristen arv. Dette er naturligvis ikke tilfeldig. Historisk erfaring viser at en kristen kulturarv er en suksessfaktor. Det er i stor grad kristendommens respekt for livet og enkeltmennesket som har gitt oss et samfunn som mennesker flykter til, og ikke fra.

Å hevde at utdeling av Det nye testamentet til dem som ønsker det, er forkynnelse, virker mildt sagt underlig. Mener man i Støre-regjeringen at skoleelever kan ta skade av å bli informert om vår tusenårige kristne kulturarv og de verdiene som landet vårt er bygget på?

Publisert: