• INGEN VITS: Parisavtalen er ikke en måte å løse den globale oppvarmingen på, skriver Bjørn Lomborg. Her undertegner klimaminister Vidar Helgesen avtalen i FN, New York. FOTO: Foto: Scanpix

Tom avtale

Parisavtalen er ikke annet enn en papirtiger.