Avspenning i Norden må på dagsorden no!

Noreg må arbeide for ei sterk forbetring av tilhøve vårt til Russland og ikkje innretta alt for å oppfylle USAs og Natos behov.

Amerikanske B-1B «Lancer» bombefly landa på Ørland hovedflystasjon tidligare i år. Foto: Ole Martin Wold / NTB

 • Ivar Jørdre
  Lagsleiar i Raudt Bergen Vest og stortingskandidat for Raudt Hordaland
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den sterkt auka militære aktiviteten frå USA og Nato i nordområda utgjer ein trugsel mot Noreg sin viktige og gode naboskap med Russland. Det er i Noreg si interesse å bygge ned dette spenningsdrivande tilhøvet og attopprette normale forbindelsar.

Det norske militærapparatet er i dag innretta for å oppfylle USAs og Natos behov, og mesteparten av militærbudsjettet på mange titals milliardar tenar difor ikkje Noreg sine interesser. Eg personleg føreslår, i tillegg til naudsynt styrkja diplomati, ein rundebordskonferanse for Norden og Russland.

Der kan landa genuint setje seg inn i kvarandre sine tankar og opplevingar av tinga si tilstand. For så rett og slett kome med avspenningstiltak og planar for ei framtidsretta avmilitarisering i Norden. USA og Nato må ha eigne møter med alle landa rett etterpå.

Les også

Norge ruster opp i nær allianse med USA: På kant med naboen

Ivar Jørdre meiner Noreg må arbeide for ei sterk forbetring av tilhøve vårt til Russland. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Om Noreg genuint vil vera ein fredsnasjon, må me utvikle alternative næringar til norsk våpenproduksjon og eksport – ikkje auka militariseringa i nordområda. Her må Noreg og Russland møtast. Overvaking og kontroll av dei norske havområda skal vera den sentrale oppgåva for sjø- og luftforsvaret, ikkje åttaksretta forsvar og vitjing av amerikanske bombefly, som no på Ørland Flystasjon.

Nord-Europas største marinebase ligg åtte kilometer utanfor Bergen sentrum. Der lastar reaktordrivne angrepsubåtar frå USA torpedoar. Ekspertar uavhengig av kvarandre seier at atomubåtane som kjem til Haakonsvern, «med stort sannsyn» har atomvåpen om bord, ifølgje Antikrigsinitiativet. Urovekkande og uakseptabelt, seier folk eg har spurt i Bergen om dette.

Reaktordrivne angrepsubåtar frå USA legg til kai på Haakonsvern. Her den amerikanske atomdrevne ubåten USS «Memphis» som anløp Haakonsvern sommeren 2000. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Spenningsdrivande politikk som dette er, må på dagsorden no. Me i Noreg må arbeide for ei sterk forbetring av tilhøve vårt til Russland. Dette gjeld i Nordområda og elles.

Ein aktiv og konkret politikk for avspenning og oppbygging av tillit, samarbeid og venskap må prege tilhøve vårt til Russland. Utgangspunktet skal vera «Naboar som vener, ikkje fiendar!»

Publisert
 1. Nato
 2. Russland
 3. Haakonsvern
 4. Atomvåpen
 5. Forsvaret

Les mer om dette temaet

 1. Amerikanske bombefly har landet i Norge

 2. Dette skipet kan bane vei gjennom flere meter tjukk havis

 3. – Hva skjer hvis en atomubåt kolliderer i Bergens skjærgård?

 4. – Besøk av atomubåter ivaretar Norges sikkerhet

BT anbefaler

– Jeg tror dette hadde holdt mot ganske mange lag i Eliteserien

Nok et tap er et faktum.

LES SAKEN