Fra en innvandringsliberal til en annen

Jeg irriterer meg over hvordan mine egne meningsfeller dekker over utfordringene innvandring gir - i frykt for å tape debatten.

Publisert:

DEBATTKULTUR: Jeg ser stadig vekk innlegg fra meningsfeller som mener at innvandringskritikerne har en ekskluderende retorikk. Problemet er at vi ikke tar innover oss vår egen debattkultur, skriver innsender. Foto: Privat

Debattinnlegg

Phillip André Charles
Unge Høyre

Siden Sylvi Listhaug (Frp) ble utnevnt som innvandring- og integreringsminister, har hun blitt diskutert opp og ned i mente. Svært mange har en formening om hun er en god eller splittende politiker. Resultatet av dette er en polarisert debatt med harde fronter, som er lite konstruktiv.

Jeg ser stadig vekk innlegg fra meningsfeller som mener at Listhaug og innvandringskritikerne skaper en dårlig debattkultur og har en ekskluderende retorikk. Det har de også helt rett i. Problemet er at vi ikke tar innover oss vårt eget ansvar for å skape en god debattkultur.

Premisset for den norske innvandringsdebatten settes som oftest av de som er skeptisk til innvandring. Det er en ensidig debatt, hvor de som er for en streng innvandringspolitikk setter dagsorden, mens resten følger etter og tar et «oppgjør» med retorikken til motparten. Mitt inntrykk er at innvandringsliberale for enhver pris forsvarer alle konsekvenser høyere innvandring gir, samtidig som vi ikke våger å diskutere utfordringene som følger med. Resultatet er at vi plasserer oss selv på sidelinjen når løsningene debatteres.

Les også

Kvifor stemmer så mange på Høyre og Frp?

Vi må ta utfordringene knyttet til integrering på alvor og ta sterkere eierskap til saken. Selv om man er for en mer liberal innvandringspolitikk, betyr ikke det at vi er enige i all politikk knyttet til integrering. Da må vi diskutere det høyt med hverandre istedenfor å bruke all skyts på Listhaug og andre innvandringskritikere.

Så til deg som mener at mer innvandring er et gode: Jeg er enig med deg, men jeg håper også du våger å snakke om utfordringene med integrering som vi står ovenfor. Jeg håper du kan bli med meg på å gi litt mindre oppmerksomhet til innvandringskritikere og litt mer oppmerksomhet på å sette premisset for debatten. Bare da kan vi få mer politisk gjennomslag og en mer konstruktiv debatt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg