Flere medier publiserte nylig en ikke-sak som en stor nyhetssak. Hva var saken? Jo, en lærer ved Danielsen barne— og ungdomsskole på Sotra utenfor Bergen hadde sammenlignet Muhammed med Jesus ut ifra det som står i Koranen, hadith og Bibelen.

Lill-Christine Onstad reagerer sterkt på undervisningen:

Religionshistoriker Kari Vogt reagerte sterkt. På spørsmål om hun er overrasket over undervisningen sier hun: «Både ja og nei, men dette er å gå lenger enn det jeg har sett tidligere.»

«Det er vinklingen i undervisningen vi reagerer på. Her snakker man ned en religion for å fremme en annen.», sier mor til elev.

For det første: Denne moren har sendt barnet sitt på en kristen privatskole og forventer at de ikke skal favorisere noen religion? Hun burde kanskje vurdere å sende barna sine på en offentlig skole der et sekulært livssyn legges til grunn for undervisningen?

For det andre: Er det ulovlig i Norge å fremme en religion til fordel for en annen? Da forsvinner meningen med menigheter, private skoler og religionsfriheten.

Prest svarer på kritikken mot Danielsen:

For det tredje: Er det sant det som sies om Muhammed og Jesus på dette arket? Hvis «ja», er det ikke da tillat og sammenligne fakta punktvis i norsk skole?

«Han ble skremt og reagerte på at en religion kunne være så ond», sier mor om sønn som er elev ved Danielsen. Skal man holde ting skjult fordi det sprekker idyll-boblen til elever og foreldre?

Denne saken er et klassisk eksempel på hvordan samfunnet vårt reagerer på politisk ukorrekte påstander. Vi får ingen saklig gjennomgang av faktaene på arket, men bare klaging fordi det er «skremmende» innhold.

«Dette et skoleeksempel på noe som er svært skadelig for barn å møte, fordi det springer ut av en form for forakt for andre menneskers tro», sier Kari Vogt.

Læreren understreker at det ble undervist om at man må møte muslimer med respekt og kjærlighet. Dette har altså ingenting å gjøre med forakt mot muslimer, som Vogt hevder.

Kronikk av Andreas Skartveit:

Det må gå an å fortelle om islam og for eksempel sitere/parafrasere Koranen og hadith, slik denne læreren indirekte har gjort, samtidig som man kan understreke Jesu ord om å elske sin neste.

Hva er det Vogt og andre tilsynelatende ønsker å fortelle oss? Moralen i denne historien må bli: «Lærere, ikke undervis sannhet som kan være ubehagelig, men bøy dere for oss og si bare det som vi føler er rett.»

Sagt med andre ord: Det blir trangere i Norge.