Du tar feil, byråd

For sosialbyråden handler ikke Bergens utfordringer om medikamenter, men om rehabilitering. Hun bommer på formålet med rusbehandling.