Nedslående om unge asylsøkere

Bruddene på menneskerettighetene vil fortsette uansett fargen på Norges regjering etter valget.

Publisert Publisert

MÅ TA SLUTT: Forvaring over tid, i praksis fengsling, av barn på politiets utlendingsinternat på Trandum bryter barns menneskerettslige minimumskrav, og må ta slutt, skriver Geir Kjell Andersland. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Geir Kjell Andersland
    Jurist, medlem av Forum for barnekonvensjonen og Venstre-politiker
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Presentasjonen av de ulike partienes politikk overfor enslige mindreårige asylsøkere i BT 1. august, er nedslående lesning. Mens de fleste mindre partiene i det minste er seg bevisst utfordringene, så omtaler de to regjeringspartiene Høyre og Frp helt andre tema. For disse to handler det bare om å redusere mest mulig at det kommer mindreårige asylsøkere til Norge. Det hjelper ikke de som i dag lever under uholdbare forhold.

Ap er noe mer i pakt med den reelle situasjonen, men uttrykker snarere medfølelse enn forpliktende politikk som kan endre situasjonen.

Barn som kommer til Norge har, uavhengig av deres alder og status for øvrig, krav på samme omsorg og beskyttelse som alle andre barn i Norge. Det følger av Grunnloven, barnekonvensjonen og barnevernloven. Det burde også være en moralsk forpliktelse.

Les også

På sommarleir i Knarvik lærer desse ungdomane å stå i mot radikalisering

Forum for barnekonvensjonen, som består av nærmere 50 organisasjoner, har nylig fremlagt sin rapport om hvordan Norge etterlever barnekonvensjonen. Rapporten supplerer Norges offisielle rapport som vil bli behandlet av FNs barnekomité i mai 2018. Vår rapport påviser flere brudd på barns universelle rettigheter, og i forhold til mindreårige asylsøkere er særlig dette omtalt:

  • Forskjellsbehandling av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Barnevernet har i dag ansvaret for de som er under 15 år, mens barn over 15 bor på mottak under utlendingsmyndighetenes ansvar. Deres omsorgssituasjon er langt dårligere enn for de yngre barna, som bor i barnevernets omsorgssentre. Forskjellsbehandlingen er i strid med barnekonvensjonens ikke-diskrimineringsprinsipp, og også i strid med alle faglige anbefalinger.
  • Å gi bare midlertidig oppholdstillatelse for enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år, innebærer en omsorgssituasjon som skaper enorme belastninger for barna. Dette er klart i strid med det overordnede hensynet om hva som er det enkelte barns beste, forankret i både Grunnloven og barnekonvensjonen. Ordningen må opphøre.
  • Norge bruker medisinske aldersundersøkelser oftere enn hva FNs retningslinjer tilsier. Det er uheldig fordi dagens usikre metoder kan bidra til at mindreårige asylsøkere feilaktig blir vurdert som eldre enn de er og nektet opphold. Det må sikres at aldersundersøkelsaer gjennomføres med en tverrfaglig tilnærming i samsvar med FNs retningslinjer, og bare når det foreligger rimelig tvil om alderen.
  • Forvaring over tid, i praksis fengsling, av barn på politiets utlendingsinternat på Trandum må ta slutt. Borgarting lagmannsrett fastslo nylig at praksisen er umenneskelig og nedverdigende, og bryter barns menneskerettslige minimumskrav.

Tross oppløftende tanker fra de aktuelle støtte- eller regjeringspartiene Venstre, KrF, Sp og SV, tyder dessverre gjennomgangen i BT på at bruddene på menneskrettighetene til enslige mindreårige asylsøkere vil fortsette uansett fargen på Norges regjering etter valget.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg