• SUNNIVA SENTER: Oppi alt det vonde og triste kjenner eg meg heldig som fekk sjå at mannen min hadde det så bra ein kan få det i ein slik situasjon, og for at hans siste ønske om ein verdig død blei oppfylt, skriv Bente Helen Sæthre. Biletet er frå Sunniva senter for lindrande behandling ved Haraldsplass sjukehus. FOTO: Odd Mehus

Ein verdig slutt

Vi hadde planlagt å leve i lag i minst 40 år til, sjå den vesle guten vår vekse opp. No måtte vi førebu oss på eit heilt anna liv.