Kunnskapsløst om skatt

Her er en hjemmelekse til Unge Høyre.

Publisert:

FAKSIMILE: «Arbeiderpartiet fronter en næringsfiendtlig skattepolitikk», skrev de fem Unge Høyre-lederne i BT 14. februar. Skjermdump BT.no

Debattinnlegg

Jarle Møen
professor ved Senter for Skatteforskning på NHH

Fem Unge Høyre-ledere på Vestlandet står sammen om et innlegg i BT 14.2 der de hevder at formuesskatten knuser Vestlandets arbeidsplasser. Det er en alvorlig påstand. De skriver at «Eide Maritim Service på Kvinnherad gikk konkurs fordi de betalte Arbeiderpartiets formuesskatt, mens den konkurrerende bedriften – som er eid av et utenlandsk pengefond – fikk Arbeiderpartiets skattelette».

Unge Høyre ser ut til å blande sammen to selskaper i Kvinnherad: Maritim Service på Sunde og Eide Marine Services i Høylandsbygd. Begge har gått konkurs, men det er en grov overforenkling å fremheve formuesskatten som årsak. Ifølge BTs omtale av konkursen i Eide Marine Services var kravene i boet mer enn 1000 ganger større enn det eieren hadde betalt i formuesskatt året før. Det som felte selskapet var den kraftige nedgangen i oljemarkedet.

Mange bedriftseiere som betaler formuesskatt beklager seg, og det er spesielt lett å forstå bitterhet over å ha betale formuesskatt for selskaper som sendes til skifteretten. De unge politikerne skylder likevel velgerne en forklaring på hvorfor lettelser i formuesskatten er bedre næringspolitikk enn lettelser i andre skatter.

Et mye brukt argument mot formuesskatten er at den rammer eiere uavhengig av bedriftens overskudd. Det samme gjelder arbeidsgiveravgiften. Kan Unge Høyre forklare hvorfor det er formuesskatten som hindrer investeringer og driver bedrifter til konkurs når arbeidsgiveravgiften belaster bedriftene minst 20 ganger mer?

Hvis Unge Høyre vil drive distriktspolitikk bør de også reflektere over at lettelser i formuesskatten for en stor del går til Oslo hvor formuene er størst. En lettelse i arbeidsgiveravgiften kan derimot målrettes mot distrikter som trenger økt aktivitet. Arbeidsgiveravgiften er dessuten en direkte skatt på arbeidsplasser. Når Unge Høyre kaller formuesskatten en «skatt på norske arbeidsplasser» forleder de leserne.

Heldigvis er Eide Marine Services i Kvinnherad refinansiert, og mange arbeidsplasser er reddet. Det er vanskelig å se at formuesskatten kan ha vært noe hinder i denne prosessen.

Les også

Dårlig skatteforslag

En bedrift som har tapt sin egenkapital skal ikke utløse formuesskatt for eierne. De som skyter inn ny egenkapital i en unotert bedrift får heller ikke økt formuesskatt. Vanligvis vil de faktisk spare formuesskatt. Det skjer når formue flyttes fra bank, obligasjoner eller børs hvor verdiene skattlegges fullt ut, til aksjekapital i en unotert bedrift hvor driftsmidler typisk har lav ligningsverdi.

Det fremstår også kuriøst når Unge Høyre knytter konkursen til at en konkurrerende bedrift med utenlandske eiere fikk skattelette av Arbeiderpartiet. De sikter trolig til at overskuddsskatten er redusert, men det er vanskelig å forstå hvorfor de bebreider Arbeiderpartiet for å ha støttet regjeringens politikk.

Et viktig argument for redusert overskuddsskatt er at det stimulerer både norske og utenlandske eiere til å investere i Norge. Redusert formuesskatt har ingen slik effekt. Redusert overskuddsskatt er også til fordel for vekstbedrifter med lite egenkapital. Disse er ofte avhengige av egen inntjening for å investere, og eiere av slike bedrifter betaler stort sett ikke formuesskatt.

Reduksjon i formuesskatten er først og fremst en gavepakke til sterke eiere som ikke har problemer med å finansiere nye prosjekter. Unge Høyre har sett seg blind på én skatt uten å forstå helheten. For å skape vekst på Vestlandet trenger vi kunnskapsbasert politikkutvikling.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg