• LÆRER IKKE: Dessverre har man i justissektoren tatt lite lærdom av tidligere varslingssaker i politidistriktet der ansvarspulverisering, trenering og manglende habilitet har vært fremtredende trekk i saksbehandlingen, skriver Kjetil Rekdal. FOTO: Odd E. Nerbø

Bukken forsyner seg grovt av havresekken

Uavhengig av hva som er rett og galt i denne saken, så var utfallet av inspeksjonen av bergenspolitiet forutbestemt.