Fløen er riktig valg

Trasévalget for Bybanen bør ikke reduseres til en konkurranse i følelser og empati.

Publisert:

TRIST UANSETT: Å miste sin bolig er trist om man bor i den ene eller andre gaten, skriver innsenderne. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Flemming Vassbotn, Jørgen Horntvedt
Årstadgeilen

Fagetaten har bestemt seg for bybane-trasé gjennom Fløen. Mange beboere i Årstadgeilen har vært bekymret for det nordre alternativet og puster nå lettet ut. Flere beboere har tilbrakt hele livet i boligene sine.

Alle skjønner at det er en stor belastning å miste boligen sin. I Årstadgeilen vil man ifølge geologene sannsynligvis måtte ofre seks boenheter, i Fløen er det åtte enheter som ennå ikke er innløst ved alternativ sør. I flere innlegg har beboere i Fløen de siste dagene argumentert for at politikerne bør velge trasé over Årstadgeilen.

Les også

Her gjeld det å halde tunga beint i munnen

I både BT og BA har journalistene villig vekk vært mikrofonstativ. Hva som er følgene når noen hus skal «reddes», er det ingen som spør. Vi undres over at våre naboer for å spare egne boliger, kan fronte et alternativ som kan føre til større skade, men da på andres eiendom og nabomiljø. «Ikke i vår hage, men i naboens». Fagetaten er derimot helt klar. Nå er det viktig at politikerne ikke gir etter for usaklig press. En dårligere og dyrere bybane vil til sist ramme hele bymiljøet og Bergens befolkning.

Bybanen skal bygges for effektiv og miljørettet kollektivtrafikk. Hastighet og tilgjengelighet er da de viktigste faktorene. Her er Årstadgeilen lite egnet. Det er bra at fagetaten har lagt den lave linjeføringen og de ugunstige svingene til grunn for valget. Fylkeskommunen har også ment at dette er viktig. Linjeføringen for trasé Årstadgeilen er ikke fremtidsrettet.

Les også

Ikke tukle med topografien

Årstadgeilen er Norges eldste farbare gate. Nedenfor gaten vår står Alrekstadeika. Eika er flere hundre år gammel og var nærmiljøets symbol på miljøengasjement på 80-tallet. Alrekstadeika og boliger med murer i Årstadgeilen har en kulturhistorisk verdi for Bergen. Dette vil bli kraftig forringet dersom man må rive den nederste delen av gaten vår.

En professor i arkeologi har vært på banen og karakteriserer gaten vår som nærmest verdiløs. I vår gate er det først og fremst historiske og antikvariske kulturminner - ikke arkeologiske. Årstadgeilen er frarådet som alternativ både av Fylkeskonservatoren, Riksantikvaren, Universitetsmuseet i Bergen, Bergen Sjøfartsmuseum og Byantikvaren. Det er et faktum at Årstadgeilen har en viktig kulturhistorisk verdi.

Grunnforholdene i Årstadgeilen er usikre. Hele gaten, både hus og gatemurer, står på mange meter sand og leire. Banen er tegnet under hele husrekken, og det kan gi setningsskader og utglidninger på alle boligene og murene i gaten. Tunnelen er tegnet inn i ytterkant og bare fire meter fra eksisterende anlegg for nye Ulrikstunnel til Bane Nor (tidl. Jernbaneverket). Sikkerhetssoner rundt en tunnel skal være 15 meter. Det er ikke plass til to tunneler under Årstadgeilen om man skal følge sikkerhetskravene.

Les også

Foreslår å rive boliger i Fløen

Katastrofen i Ladegårdsgaten i 2011, hvor en liten kloakktunnel ødela en hel boligblokk, viser at dårlige grunnforhold kan få store økonomiske og miljømessige konsekvenser. De teknisk fagkyndige fraråder trasé Årstadgeilen, og Bane Nor mener nærheten til deres anlegg er problematisk. Dette bør politikerne lytte til.

Det bor også barn og familier i Årstadgeilen. Å miste sin bolig er trist om man bor i den ene eller andre gaten. Trasévalget bør ikke reduseres til en konkurranse i følelser og empati.

Det er synd at man ikke tar seg tid til å utrede alternativet gjennom Kronstadtunnelen. Kronstadsporet er et svært godt alternativ lansert av beboerne i Fløen. Det kunne spart både bomiljøet og befolkningen i Bergen for store kostnader. Vi setter uansett vår lit til at politikerne foretar et riktig valg i juni.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg