Eksperimentet påvirket nok valget

Men er det et problem?

Publisert Publisert

MANIPULERT: Vil disse grepene virke like bra hvis folk er klar over at de blir manipulert? Når velgerne i Bergen kommune ved neste valg får den SMS-en som virket best, vil den virke like bra, spør Ivar Kolstad. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

  • Ivar Kolstad
    Seniorforsker Chr. Michelsens Institutt, Førsteamanuensis Norges Handelshøyskole, medlem av NESH.
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det virker usannsynlig at valgresultatet ikke ble påvirket av sms-eksperimentet som ble gjennomført ved valget i Bergen kommune. Det skyldes ikke at eksperimentet ble skjevt implementert i visse typer valgkretser med bestemte stemmemønstre, slik Mathias Fischer hevder i sin kommentar. Doktorgradsstipendiat Ole-Andreas Halse Næss forklarer godt hvordan han har søkt å unngå dette gjennom designet av eksperimentet.

Det skyldes derimot at de som dras inn i velgermassen av sms-ene, trolig er spesielle og annerledes enn gjennomsnittsvelgeren ellers. Men dette er noe som gjelder alle typer tiltak for å øke valgdeltakelse, ikke bare forskning og eksperimenter som dette.

Og her er vi ved et dilemma ved valgforskning og valgprosesser mer generelt. Skal man bare la dem som typisk stemmer stemme, med det resultat at visse grupper ikke deltar og dermed blir underrepresentert i folkevalgte organer? Eller skal man prøve å øke deltakelse, med det resultat at valgutfallet blir påvirket? Svaret er kanskje ikke åpenbart.

Les også

Debattstarter: Denne tekstmeldingen burde kommunen aldri sendt

Et demokrati er avhengig av deltakelse for å være legitimt. Det er for eksempel et demokratisk problem hvis mange Frp-sympatisører er hjemmesittere. Det er viktig at formålet med forskning av denne typen er å øke deltakelse, og ikke øke støtte til bestemte politiske partier. I praksis er denne typen prosjekter avhengig av politiske organer for å kunne gjennomføres, og utfordringer knyttet til forskningens uavhengighet må tas på alvor.

Hovedregelen i forskningsetikken er at informert samtykke skal innhentes fra dem det forskes på, slik professor Sigve Tjøtta påpeker. Denne hovedregelen kan imidlertid fravikes dersom et prosjekt har tilstrekkelig høy samfunnsnytte, og ikke vil la seg gjennomføre ved at deltakerne informeres på forhånd.

Retningslinjene til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) omtaler dette. Det er vanskelig å vite om samfunnsnytten for sms-prosjektet er tilstrekkelig høy ut fra omtalen av prosjektet i media. NESH har vurdert en rekke prosjekter i forhold til om det er akseptabelt å fravike hovedregelen om informert samtykke, med varierende konklusjoner. Der hovedregelen fravikes, er det viktig at deltakerne informeres i etterkant av prosjektet.

Les også

Ole-Andreas Halse Næss svarer: Jo, det var riktig å sende tekstmeldingene

Det er mulig at bruken av sms rett før valget påvirker innbyggernes oppfatninger av Bergen kommunes legitimitet. Men dette er noe det egentlig bør forskes mer på. Ved prosjekter med spesielt høy verdi for samfunnet er det mulig at deltakerne også vil se positive sider ved at de gjennomføres.

Dette reiser imidlertid også spørsmål knyttet til forskning på små grep (slik som å motta en sms) med potensielt store effekter på folks atferd. Det er vanskelig å se for seg at denne typen grep kan gjennomføres i stor skala og med utstrakt og gjentatt bruk uten at denne formen for manipulasjon blir gjennomskuet av deltakerne. Vil disse grepene virke like bra hvis folk er klar over at de blir manipulert? Når velgerne i Bergen kommune ved neste valg får den sms-en som virket best, vil den virke like bra?

  • Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!
Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Sigve Tjøtta: Fischer har rett i sin kritikk

  2. Valg hele året

  3. Fem grunner til at KrF er i trøbbel

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
  1. Bergen kommune
  2. Stortingsvalg 2017