Partier på lag med pappa

Ønsker politikerne virkelig at fedrene skal ta del i barnas oppvekst?

Publisert: Publisert:

POLITISK TAUSHET: De fleste partier er ubehagelig tause om familiepolitikken som omhandler fordeling av barn og samværssabotasje, mener Camilla Pettersen. Foto: Stine Friis Hals, Aschehoug

Debattinnlegg

Camilla Pettersen
Forfatter av boken Samværssabotasje

Fedrekvoten og delt foreldrepermisjon har vært et hett tema i denne valgkampen. «Jeg er skuffet over norske menn» sa statsminister Erna Solberg (H). Hun glemte å nevne at fedrene ikke har selvstendig opptjening til permisjon. Familiens økonomi i permisjonstiden avhenger av mødrenes inntekt før fødsel. Kvinner tjener i snitt mindre enn menn. Pengene rår – også i familiene.

Jonas Gahr Støre (Ap) uttalte til Aftenposten: «Jeg har møtt fedre som sier arbeidsgivere gjør det klart at det ikke er aktuelt med noe mer enn ti uker. Hvis du ikke har tryggheten i en kvote på 14 uker, velger du ikke mer enn ti».

Man kan undres om politikerne egentlig vil at fedrene skal delta mye i omsorgen for de minste barna. Å diskutere fedrekvote, uten engang å debattere den grundig nok, er bare overflatisk å pirke i området familiepolitikk. For hva med resten av barnas oppvekst? Ønsker politikerne at fedre som ikke bor sammen med mødrene til barna sine skal ha kontakt med barna?

Les også

Best for barnet – eller for mamma?

På forsommeren, definerte Bufdir samværssabotasje som en form for psykisk vold. Det er kjent at barn som har delt bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen, utvikler bedre psykisk og fysisk helse, de får oftere delta i fritidsaktiviteter og har mer variert kosthold, oppnår bedre skoleprestasjoner, blir mindre kriminelle og får selv barn senere – enn barn som vokser opp med én forelder. Og forskning har vist at det gjelder, selv om man korrigerer for at foreldrene har begrenset økonomi.

Ser vi til partiprogrammene, er det kun Venstre som kan regne med å høste sikre stemmer fra forsmådde fedre. Venstre vil gjøre barneloven nøytral, gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted når det vil være barnets beste, og styrke familievernkontorene med barnefaglig kompetanse. Venstre vil forplikte foreldrene til å møte til megling og sørge for at barn som hovedregel får mulighet til å ha kontakt med begge foreldrene sine, og vil i tillegg utrede forslag til strengere reaksjoner ved samværssabotasje.

Av andre partier som vil forsøke å få fedrene mer på banen, så kommer Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne nest best ut.

De fleste partier er ubehagelig tause om familiepolitikken som omhandler fordeling av barn og samværssabotasje. Ønsker de at vi i Norge skal fortsette å tillate at mange mennesker utsettes for psykisk vold?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg