Bli venner med rusmiljøet

DEBATT: Rusmiljøet sto ikke bak hendelsen på Marineholmen. Det er på tide at vi blir venner med de narkomane.

Publisert:

NYGÅRDSPARKEN: Jeg tviler på at det var fem tunge rusmisbrukere fra Nygårdsparken som dro ned til Marineholmen for å voldta en kvinne. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Kjell Sande
leder, Kafé Lazarus

Jeg tviler på at det var fem tunge rusmisbrukere fra Nygårdsparken som dro ned til Marineholmen for å voldta en kvinne. Vi bør være forsiktige med å la denne episoden trigge ugjennomtenkte handlinger.

Les også

Mørkets hjarte

Ber om hjelp

Det er bra at byrådsleder Monica Mæland går ut og ber om hjelp. Nå er det viktig å få ryddet opp i de negative trekkene, samtidig som vi kan ta vare på det som er positivt. Skal det ryddes opp i parken, må det også følges opp med tiltak som ivaretar menneskene som i dag vanker i dette miljøet.

Å høre hjemme

Det fins mye kunnskapsbasert forskning som avdekker betydningen av miljøet i rusbehandlingen. Det å ha et miljø der en hører hjemme, blir forstått og akseptert betyr svært mye. Ida Nafstad ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har forsket på dette fenomenet. Hvordan rusmisbrukere sorteres bort som uønskede personer i det offentlige rom. Jeg siterer fra en artikkel skrevet av Jorunn Kanestrøm som presenterer Nafstad sine funn:«Krenkende møter med politi, vektere, helsevesen og handelsstanden er dagligdags for rusmisbrukere. I tillegg krenkes de av forbipasserende som skjeller dem ut, tar på dem og spør dem ut.»

«Hvilke sosiale posisjoner du har, avgjør også din hierarkiske plassering i det offentlige rom. Det er mulig å ha en høy sosial posisjon innenfor et område, men lav posisjon i samfunnet ellers. En rusbruker kan i så måte ha høy posisjon i rusmiljøet, selv om den sosiale posisjonen ellers er lav. Disse posisjonene er med på å forme de narkomanes bilde av seg selv og samfunnet rundt.» Det samme ser vi i rusmiljøet her i Bergen. Subkulturen i Nygårdsparken binder rusmisbrukerne til seg ved å gi de en sosial posisjon de ikke får noen andre steder. Hvilken betydning får denne kunnskapen for rehabilitering og ettervern? Altfor liten etter min mening. De som klarer seg havner ofte i små isolerte samfunn der en sliter på hverandre fordi en mangler det sosiale nettverket.

Bli venner!

I en debatt som ble sendt på bt.no for noen tid tilbake falt følgende uttalelse: «Ingen vil være venner med de narkomane». Her må vi alle bidra til nytenkning. Jeg tror at hvis vi går inn i rusmiljøet og bygger vennskap, vil vi oppnå følgende:

De rusavhengige vil lære oss mye om den situasjonen de befinner seg i. De vil dele sine drømmer og håp med oss. Og de vil lytte på de råd vi har å komme med.

De rusavhengige vil ha venner som heier på de langs veien som går fra avrusning, via rehabilitering og ettervern.

Følg BTmeninger på Faceboo!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg