Ludvig Holberg ville reist seg i sin grav og applaudert. En større samling politiske kannestøpere har denne byen sjelden sett. Av alle mulige løsninger samler nå et tilsynelatende flertall av politikere seg om den desidert dårligste av dem alle, en som alle fagetater fra Riksantikvaren til Byantikvaren har store motforestillinger til, og som til syvende og sist sannsynligvis ikke vil være mulig å gjennomføre.

Misforstått kampanje

Det hele begynte med en, etter min mening totalt misforstått kampanje for Bryggen. Resultatet vil, om den aktuelle holdningen vinner frem, bli at Bryggen fremstår som den største taperen av alle. Den vil for all fremtid ligge øde og forlatt store deler av året, bortsett fra i turistsesongen, når man går som i en sildestim der ute. Bergenserne selv er der i all hovedsak bare ved de store anledninger, 17. mai og en sjelden båtfestival. Den vitamininnsprøytningen Bryggen ville fått ved hjelp av en bybane i ytterkant av området, kommer den til å gå glipp av.

Til gjengjeld vil politikerne rasere området rundt Kjøttbasaren, enten de nå legger tunnel inn midt i Vetrlidsallmenningen eller i det trange området mellom Finnegården og Kjøttbasaren. Begge løsningene er meningsløse, og ingen av dem gir noen fullgod løsning på trafikkproblemene i byen. Bergens ansikt vil være maltraktert for all fremtid, og dette går nå et flertall av partiene inn for som eneste løsning? Uforståelig. Filip Rygg gjorde det eneste rette. Han tok sin hatt og gikk, og det burde flere gjort med ham. Nå fremstår de som tapere hele banden, fra Frp og Høyre til Ap og de såkalte Grønne.

Ikke gjennomførbart

Jeg har nylig vært på en litteraturfestival i middelalderbyen Montpellier i Sør-Frankrike, en by som med omegn er langt større enn Bergen. Midt i byen ligger Europas største plass reservert for fotgjengere, omgitt av praktfulle 17— og 1800-tallsbygninger. Over denne plassen kjører ingen biler, bare noen små turisttog, en ambulanse av og til, og i ytterkant en bybane av samme format som den vi har i Bergen. I Frankrike klarer de uten problemer å binde sammen de ulike tidsepokene og bruke moderne hjelpemidler til å gjøre de eldre bydelene tilgjengelige. Skulle vi ikke klare det samme her?

Politikerne vil rasere området rundt Kjøttbasaren

Det hele illustrerer det de fleste av oss har visst lenge og som den pågående debatten har dokumentert: Det finnes i dag ingen tunnelløsning som er gjennomførbar. Man må rett og slett lete etter andre løsninger, og det vil ta tid. I mellomtiden vil hele det fremtidsrettede prosjektet Bybanen har vært og fremdeles er, bli stående i stampe, til stor skade for byens renommé og miljø.

Det begynner å haste

Om nå et flertall av politikerne til syvende og sist velger en tunnelløsning, må vi selvsagt akseptere det. Men da må det være en bedre og mer gjennomtenkt løsning enn den som nå ligger på bordet. Hvis ikke kommer fremtidige generasjoner til å se tilbake på oss med undring over en historisk periode der kannestøperiet kom i førersetet og byen fikk sitt banesår for alltid. Men det begynner å haste. Om ikke lenge går Bybanen til Fyllingsdalen.