Lite tyder på at mye trening er farlig

Det finnes ingen øvre grense for trening. «For mye av det gode» er en myte.

Publisert:

TRENING: Studier av hard fysisk trening viser at skadene er forbigående, skriver Efraim Bulut. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Efraim Bulut
Kardiolog og overlege, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Regelmessig trening reduserer risikoen for dødelighet grunnet hjerte- karsykdommer.

Skadelig effekt av trening på et vanlig hjerte er en myte. Samtidig peker studier på de potensielle farene ved intensiv trening hos idrettsutøvere med et ellers normalt hjerte. Bekymringene er basert på oppdagelsen av høye serumkonsentrasjoner som skilles ut fra hjertemuskelceller ved hjertemuskelskade, og redusert hjertefunksjon etter deltakelse i en utholdenhetsidrett.

Forskere har spekulert i om slike episoder kan reflektere hjertemuskelbetennelse som kan føre til endring av hjertestrukturen, og dermed øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelse.

Skadelig effekt av trening på et vanlig hjerte er en myte.

Metabolsk ekvivalent (MET) er en målenhet på hvor mye energi kroppen bruker under fysisk aktivitet, målt opp mot hviletilstand. Generelt er det 10 til 20 prosent risikoreduksjon per MET. Få personer er i stand til å trene mer enn 12 METs, men det er heller ikke påvist at slik høy treningsinnsats gir ekstra fordeler med hensyn til redusert dødelighet.

Internasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet er 30 minutter moderat trening, omtrentlig 4 til 6 METs, minst fem ganger i uken. Eller 20 minutter med hard fysisk trening, minst tre ganger i uken.

Les også

- Jeg løper fordi jeg har tatt et valg om å løpe.

Det er ingen vitenskapelige bevis som knytter forbigående økning av stoffer som skilles ut fra hjertemuskelceller ved hard fysisk trening, til vedvarende hjertemuskelskade eller dannelse av arrvev. Tvert imot viser studier at disse endringene er forbigående og fullstendig reversible innen dager eller uker. Bare noen få studier har påvist arrvev i hjertemuskulaturen hos tidligere maratonløpere. I tillegg viste det seg at disse studiene inkluderte et svært lavt antall personer og manglet også statistisk signifikans.

Derimot finnes det et betydelig antall studier vedrørende idrettsutøvere som ikke viser tegn på arrvevdannelse i hjertemuskulaturen. Noen mindre studier viser økt forkalkning av blodårene som forsyner hjertemuskulaturen, og en dysfunksjon i hjertets høyre hovedkammer. Andre studier har undersøkt utøvere med etablerte risikofaktorer for hjertesykdommer. De som har slike symptomer eller tilhører denne risikogruppen, er også de som er utsatt for forandringer i hjertets kransårer og redusert pumpefunksjon.

Det finnes også studier som viser at tidligere idrettsutøvere kan ha høyere risiko for å få uregelmessig hjerterytme (atrieflimmer), mens andre studier ikke bekrefter dette.

Les også

Jeg er mor, kone og løper: "Jeg er ferdig med å ha dårlig samvittighet for at jeg løper"

En metaanalyse basert på 628 000 personer, undersøkte sammenhengen mellom trening og stillesitting. Den viste tydelig at de som trente fem ganger over dagens anbefalte nivåer for trening, var også de som levde lengst. De som trente 10 eller flere ganger over det anbefalte nivået, hadde de samme fordeler ved at de levde lenger. Det som imidlertid er viktig å merke seg her, er at de heller ikke tok skade av det høye og vedvarende treningsnivået.

For mye av det gode kan være uheldig for helsen, men foreløpig finnes det ingen overbevisende data som viser at det finnes en øvre grense for trening, eller at «mer er verre».

Kanskje det beste bevis for dette er studier av Tour de France-utøvere, som viser seg å leve betydelig lenger enn den øvrige befolkning.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg